Attaché redacteur (halftijds, CBD)

 • Deeltijds
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Samen bouwen wij ons Gewest. Bouw je met ons mee?

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, publiekrechtelijke naamloze vennootschap, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een (m/v):

 

Attaché redacteur (halftijds, CBD)

                                                                                                                                     

 

 • Hoofdopdrachten verbonden aan de functie

De BGHM is een ION van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt beschouwd als de operator van het Brusselse openbare en overwegend sociale huisvestingsbeleid. De Instelling is verantwoordelijk voor het gewestelijk toezicht over de 27 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die samen een patrimonium van ongeveer 40.000 woningen beheren.

Met name via haar cellen « Communicatie » en « Vertaling » is de Directie « HRM & Support » belast met onder meer het beheer en de ontwikkeling van de interne communicatie van de Instelling en het opmaken van informatiedossiers voor de medewerkers.

 

 • Beschrijving van de activiteiten

De attaché redacteur wordt tewerkgesteld bij de Directie « Human Resources en Support ».

Binnen die Directie neemt de attaché redacteur actief deel aan het beleid inzake veranderingsmanagement door te zorgen voor een doorlopende informatiestroom naar het personeel.

Die informatie moet duidelijk en aangepast zijn en opgesteld worden in een taal die voor alle personeelsleden, ongeacht hun positie binnen de onderneming, makkelijk toegankelijk is.

De attaché redacteur heeft veelvuldige contacten met alle andere cellen/directies van de BGHM.

 

 • Gezocht profiel

Opleiding: master of licentie communicatie, journalistiek, public relations of literatuur (Romaanse of Germaanse talen, …)

Beroepservaring: minimum 5 jaar ervaring in het beheer van veranderingsprocessen en bedrijfscommunicatie.

Specifieke kennis en vaardigheden:

 • De BGHM kennen of bereid zijn de Instelling snel te leren kennen: de manier waarop ze georganiseerd is, haar opdrachten en activiteiten;
 • Vertrouwd zijn met de verschillende aspecten van een op de veranderingsprocessen afgestemde interne institutionele communicatie;
 • Over uitstekende redactionele vaardigheden beschikken en zin voor synthese hebben;
 • Uitstekend in staat zijn om projecten te structureren.

 

Naast deze specifieke bekwaamheden moeten de kandidaten ook over de volgende functionele vaardigheden beschikken:

 • In staat zijn om informatie te beheren:
  • In staat zijn om verschillende soorten informatie te integreren;
  • In staat zijn om die informatie samen te vatten en begrijpelijk te maken;
  • Voorstellen doen om de informatie te verbeteren;
 • In teamverband kunnen werken.
 • Een goede zelforganisatie hebben en taken kunnen structureren:
  • Zin voor synthese hebben;
  • Zin voor initiatief hebben;
  • Prioriteiten kunnen stellen;
 • Bekommerd zijn om het algemeen belang.

 

 • Statuut en arbeidsvoorwaarden

Weddeschaal: A101

Type contract: halftijdse tewerkstelling voor bepaalde duur (1 jaar).

Aanvullende voordelen:

 • 17 dagen jaarlijks verlof;
 • maaltijdcheques met een faciale waarde van 7 euro;
 • gratis MIVB-abonnement;
 • mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten;
 • werkgeversbijdrage in het treinabonnement;
 • fietspremie: 0,21 euro/km.

 

Inlichtingen:

 • HRM-dienst: 02/533.19.11
 • dienstverantwoordelijke: mevrouw Livyns Marie-Noëlle: 02/533.19.92

 

 • Selectieprocedure

Wenst u deel te nemen aan deze selectie, stuur ons dan vóór 13 mei 2016 uw CV en motivatiebrief toe:

 • per e-mail naar vacatures@bghm.irisnet.be
 • per post: BGHM, ter attentie van de heer Y. Lemmens, Directeur-generaal, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar vacatures@bghm.irisnet.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook