Attaché financieel Controleur (m/v) voor de Haven van Brussel

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Je houdt van uitdagingen, je hebt zin voor organisatie en communicatie, je beschikt over een aanzienlijk potentieel om iedereen aan te zetten om een gemeenschappelijk project te dragen, je houdt van innovatie….  De Haven van Brussel is op zoek naar een collega om de verschillende types van financiële controle op te zetten die in de Organieke Ordonnantie voor Begroting, Boekhouding en Controle en haar uitvoeringsbesluiten voorzien zijn.

De opdracht van financieel controleur is een centrale functie in de Haven van Brussel:

 • je staat in voor de organisatie van de controle der vastleggingen en vereffeningen; ervoor zorgend dat de goedgekeurde budgetten niet overschreden worden en dat de boekingen van de goed te keuren uitgaven overeenkomen met de juiste basisvoorziening en begrotingsartikel
 • je staat in voor de geleidelijke invoering van een interne controle, ervoor zorgend dat voor alle bestaande procedures deze ook geschreven en bekrachtigd zijn
 • je staat tenslotte ook in voor de invoering van een beheerscontrole, per administratieve eenheid, gebaseerd op de uitwerking van de jaarlijkse operationele plannen en boordtabellen.
 • je staat bij het uitvoeren van je taken in contact met interne collega’s, medewerkers van de Haven van Brussel en de directieraad.
 • je staat ook in contact met externe ambtgenoten op het niveau van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verschillende instellingen van openbaar nut, en het Rekenhof.
 • je zorgt voor de opmaak van de periodieke rapporten inzake controle, het verstrekken van instructies (desgevallend), aanwijzingen en/of klare en duidelijke toelichting, in proportie en aangepast op vlak van de te verrichten taken
 • je ontwaart en merkt problemen op waarvoor je oplossingen aanreikt
 • je verzekert de administratieve taken die gelinkt zijn aan de functie en het beheer van de nodige info en documenten met het oog op de correcte invulling van de opdrachten van de typefunctie
 • je volgt de evolutie op van de wetgeving en/of technische aangelegenheden in verband met de functie
 • je verzekert in je expertisedomein de doorstroom, binnen de Haven van Brussel, van alle voor de uitoefening van de functie nuttige knowhow.

Job

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché financieel controleur (niveau A) met de bijhorende weddeschaal A101.

Loon
Minimum aanvangswedde: 36.654,00 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • tussenkomst in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (via Selor)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen (maaltijdcheques,…)
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • aangename werkomgeving
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 35 dagen verlof per jaar

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.