Attaché Communicatie

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Samen bouwen wij ons Gewest. Bouw je met ons mee?

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, publiekrechtelijke naamloze vennootschap, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een (m/v):

 

Attaché Communicatie

 

 • Hoofdopdrachten verbonden aan de functie

De BGHM is een ION van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt beschouwd als de operator van het Brusselse openbare en overwegend sociale huisvestingsbeleid. De Instelling is verantwoordelijk voor het gewestelijk toezicht over de 27 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die samen een patrimonium van ongeveer 40.000 woningen beheren.

Op basis van een jaarlijks in het strategisch ondernemingsplan opgenomen communicatieplan is de cel « Communicatie » binnen de Directie « HRM en Support » belast met de uitvoering en ontwikkeling van de interne en externe communicatie van de Instelling.

 

 • Beschrijving van de activiteiten

De attaché communicatie wordt tewerkgesteld binnen de cel « Communicatie » van de directie « Human Resources en Support ». Deze cel staat in voor de dagelijkse interne communicatie aan het personeel en externe communicatie aan de institutionele en publieke partners en maakt daarbij gebruik van alle geschikte kanalen.

De attaché communicatie neemt actief deel aan dit communicatiebeleid en werkt meer specifiek mee aan de ontwikkeling van een webstrategie en sociale netwerken (website, sociale netwerken, applicaties, ….).

 

Samen met de leden van de cel « Communicatie », en in het bijzonder de webmaster, helpt de attaché communicatie bij de verwezenlijking van de communicatiestrategie:

 • De attaché communicatie stelt (interne en externe) communicatiestrategieën voor en werkt ze uit. Hij/zij ziet er daarbij op toe dat vorm en inhoud kwaliteitsvol en in overstemming zijn met de opdrachten en het communicatieplan van de BGHM. Hij/zij werkt ook de inhoud op de informatiedragers bij.
 • Samen met de webmaster zorgt de attaché communicatie voor de invulling van de website en de sociale media.
 • Hij/zij denkt en werkt methoden, initiatieven en communicatiemiddelen uit om de contacten van de BGHM met haar omgeving zo vlot mogelijk te laten verlopen. In die context stelt de attaché communicatie persmededelingen op en levert hij/zij de inhoud voor allerhande soorten teksten over de communicatie van de BGHM. Hij/zij helpt de andere collega’s van de cel « Communicatie » ook bij het beheer van andere projecten of evenementen (bijvoorbeeld de organisatie van colloquia, rondetafelgesprekken, …).
 • Hij/zij doet voorstellen voor mededelingen die verband houden met de identiteit, de naamsbekendheid en het imago van de BGHM.
 • Hij/zij werkt mee aan de uitvoering van het communicatieplan van de BGHM.
 • Hij/zij werkt mee aan de implementatie van de veranderingsprocessen binnen de Instelling door aangepaste communicatie voor te stellen en tot stand te brengen.
 • Hij/zij verleent de cel ondersteuning bij de uitwerking van tweetalige communicatie.

 

Die activiteiten worden ontplooid met het akkoord en onder het toezicht van de coördinator/trice van de cel « Communicatie », binnen de directie « HRM » van de maatschappij.

 

 • Gezocht profiel

Opleiding: master of licentie communicatiewetenschappen, journalistiek, public relations of literatuur (Romaanse of Germaanse talen, …).

 

Beroepservaring:

 • Minimum 5 jaar ervaring in het beheer van veranderingsprocessen en bedrijfscommunicatie;
 • Ervaring met sociale media is een extra troef.

 

Specifieke kennis en vaardigheden:

 • De BGHM kennen of bereid zijn de Instelling snel te leren kennen: de manier waarop ze georganiseerd is, haar opdrachten en activiteiten;
 • Vertrouwd zijn met de verschillende aspecten van institutionele communicatie (intern en extern);
 • De in de communicatiewereld gehanteerde technieken en tools beheersen;
 • Affiniteit hebben met internet (online informatietools) is een must;
 • Een perfecte kennis van het Nederlands hebben (mondeling en schriftelijk, spelling) en over uitstekende redactionele vaardigheden beschikken;
 • Kennis van het Frans is een troef.

 

Naast deze specifieke bekwaamheden moeten de kandidaten ook over de volgende functionele vaardigheden beschikken:

 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
 • Luisterbereid zijn;
 • Een goede zelforganisatie hebben;
 • Verantwoordelijkheidszin hebben;
 • Zin voor synthese hebben;
 • Zin voor initiatief hebben;
 • Prioriteiten kunnen stellen;
 • Bekommerd zijn om het algemeen belang.

 

 • Statuut en arbeidsvoorwaarden

Weddeschaal: A101

Type contract: voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur.

Aanvullende voordelen:

 • 35 dagen jaarlijks verlof;
 • maaltijdcheques met een faciale waarde van 7 euro;
 • gratis MIVB-abonnement;
 • mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten;
 • werkgeversbijdrage in het treinabonnement;
 • fietspremie: 0,21 euro/km.

 

Inlichtingen:

 • HRM-dienst: 02/533.19.11
 • dienstverantwoordelijke: mevrouw Livyns Marie-Noëlle: 02/533.19.92

 

 • Selectieprocedure

Wenst u deel te nemen aan deze selectie, stuur ons dan vóór 13 mei 2016 uw CV en motivatiebrief toe:

 • per e-mail naar vacatures@bghm.irisnet.be
 • per post: BGHM, ter attentie van de heer Y. Lemmens, Directeur-generaal, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar vacatures@bghm.irisnet.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook