Attaché boekhouding en beheerscontrole (m/v/x) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

 

 • Je controleert de uitvoering van de boekhoudkundige activiteiten op de naleving van de budgettaire, boekhoudkundige en financiële bepalingen (inclusief rapportering) en biedt deskundige ondersteuning.
 • Je voert studies uit met behulp van diverse financiële, boekhoudkundige en andere bronnen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van analyses en ad hoc rapporten.
 • Je voert instrumenten in om te kunnen beschikken over de gegevens die nodig zijn voor de besluitvorming (ABC, BSC, …).
 • Je neemt deel aan ontwikkelprojecten voor een financieel en boekhoudkundig informatiesysteem.
 • Je stelt procedures op en volgt de interne reglementen op in samenwerking met de controleautoriteiten (interne audit, Rekenhof,…).
 • Je hebt heel wat contact met interne en externe gebruikers.
 • Je onderhoudt contacten met de RSZ, de banken, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Budget en Beheerscontrole, de revisor en het Rekenhof.

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.