Attaché architect

 • Fulltime
 • België
 • 1 jaar geleden geplaatst

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Samen bouwen wij ons Gewest. Bouw je met ons mee?

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, publiekrechtelijke naamloze vennootschap, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een (m/v):

 

Attaché architect                                        

 

 • Hoofdopdrachten verbonden aan de functie

De attaché architect wordt tewerkgesteld binnen de directie « Ontwikkeling ».

Hij/zij staat in voor de analyse en uitbreiding van het mogelijke woningenpotentieel op een gegeven stuk grond, rekening houdend met de reglementaire en milieuverplichtingen. Hij/zij heeft veelvuldige contacten met de projectpartners.

Hij/zij zorgt ook voor de opvolging en de controle van de woningbouwprojecten tijdens de verschillende fasen van die projecten.

 

 • Beschrijving van de activiteiten

Programmering : De haalbaarheidsstudies opstellen.

 

Dienstopdrachten (opeenvolgende, gegroepeerde of PPP-opdrachten) :

 • Het bestek opstellen (technische bepalingen);
 • De opdrachtaankondigingen opstellen (programma);

 

De dienstopdrachten toewijzen: de offertes analyseren en de technische comités organiseren.

Project : Het voorontwerp, het ontwerp en het basisaanbestedingsdossier analyseren.

Werkopdrachten :

 • Het bestek controleren (technische bepalingen);
 • Meewerken aan de opstelling van de opdrachtaankondigingen (programma);
 • De offertes analyseren;
 • Helpen bij de aanstelling van de algemene aannemer.

Bouwwerken :

 • Zorgen voor technische en financiële opvolging;
 • Meewerken aan de voorlopige en definitieve oplevering;
 • Meewerken aan de opvolging van de begeleidingscomités.

Rapportering :

 • Nota’s opstellen aan de directie, het directiecomité en de Raad van Bestuur;
 • De gegevens invoeren in het bouwwerkprogramma;
 • De planningen opvolgen.

 

 • Gezocht profiel :

Opleiding: – Master of licentie in de architectuur en de stage die vereist is voor de uitoefening van het beroep voltooid hebben;

 Beroepservaring: – Ten minste 5 jaar beroepservaring hebben in de opvolging van bouwprojecten;

Specifieke kennis en vaardigheden:

– Een sterke persoonlijkheid hebben, vlot communiceren (zowel schriftelijk als mondeling)

en in teamverband kunnen werken;

– Belangstelling hebben voor sociale huisvesting en duurzaam bouwen;

– Moeiteloos overweg kunnen met Word, Excel, PowerPoint, Internet, Sketchup en Autocad.

 

 • Statuut en arbeidsvoorwaarden

Weddeschaal: A101

Type contract: voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur.

 

Aanvullende voordelen:

 • 35 dagen jaarlijks verlof;
 • maaltijdcheques met een faciale waarde van 7 euro;
 • gratis MIVB-abonnement;
 • mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten;
 • werkgeversbijdrage in het treinabonnement;
 • fietspremie: 0,21 euro/km.

 

Inlichtingen:

 • HRM-dienst: 02/533.19.11
 • dienstverantwoordelijke: mevrouw Salma Lasri : 02/533.19.34
 • Selectieprocedure

Wenst u deel te nemen aan deze selectie, stuur ons dan vóór 13 mei 2016 uw CV en motivatiebrief toe:

 • per e-mail naar vacatures@bghm.irisnet.be
 • per post: BGHM, ter attentie van de heer Y. Lemmens, Directeur-generaal, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar vacatures@bghm.irisnet.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook