Artsen (A3) (m/v/x)

  • Fulltime
  • België

Website FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN, LEEFMILIEU

Wil je je inzetten voor de publieke sector en zijn medische expertises je ding? Medex biedt je een gevarieerde en boeiende job vol uitdaging aan, met veel autonomie en flexibiliteit. Je wordt ondersteund door een administratieve en paramedische ploeg zodat jij je kan focussen op duidelijke en objectieve medische beslissingen.

• Je voert medische onderzoeken uit omtrent arbeidsongeschiktheid (in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vervroegde pensionering, afwezigheid wegens ziekte) alsook omtrent de medische geschiktheid van kandidaat-autobestuurders, -schippers en -piloten en dit conform de vigerende wetgevingen, reglementeringen en richtlijnen.

• Je verdedigt de genomen beslissingen bij een juridisch expert in geval van beroep.

• Je vertegenwoordigt de dienst teneinde deskundig advies te verlenen aan de vragende instanties.

• Naargelang de behoeften, ben je bereid te werken in een ander medisch centrum dan hetgeen waarbij je initieel geaffecteerd bent.

Je werkt onder de leiding van het diensthoofd “Medische kwaliteit”.

To apply for this job please visit www.selor.be.