Arts Financiering Medische Verstrekkingen (m/v) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Jouw missie situeert zich binnen het domein van de terugbetaling van medische verstrekkingen. Meer concreet neem je binnen een bepaald deelgebied van de geneeskunde (nomenclatuur, revalidatie,…) een of meerdere van onderstaande taken op. Dit afhankelijk van jouw ervaring en interesses.

 • Coördineren van de redactie en aanpassing van de regelgeving. Je vergadert met werkgroepen (o.a. zorgverstrekkers en verzekeringsinstellingen) en informeert en adviseert de leden hiervan zodat zij tijdig de juiste beslissingen kunnen nemen. Je bereidt deze vergaderingen voor en volgt deze op door pv’s op te stellen, documenten te verspreiden en de beslissende organen en diensten (o.a. juridische dienst) te informeren over de genomen beslissingen. Van zodra de nieuwe of aangepaste regelgeving in voege is, monitor je de (budgettaire) impact en ben je de referentiepersoon voor toekomstige wijzigingen aan deze regelgeving.
 • Projectmanagement: als projectleider en/of projectmedewerker neem je de nodige acties voor de modernisering en informatisering van het systeem van terugbetaling.
 • Individuele dossiers van terugbetaling beheren. Je analyseert de aanvragen die je van de verzekerinstellingen ontvangt en toetst deze af aan de wettelijke criteria voor terugbetaling. Je adviseert de verzekerinstelling of het adviesorgaan zodat zij de juiste beslissing kunnen nemen inzake de terugbetaling.

Daarnaast beantwoord je – van zodra je ingewerkt bent – interne (bv. van het actuariaat van het RIZIV) en externe vragen (bv. parlementaire vragen) over de terugbetaling van medische verstrekkingen.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché A2 (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21 en je ontvangt een maandelijks verloning. We hebben je fulltime nodig, deze functie is dan ook niet combineerbaar met het uitoefenen van enige andere medische praktijk. Voor wat hoort wat, jouw opoffering wordt dan ook gecompenseerd met een bijkomende maandelijkse toelage.

Loon

We vragen/krijgen heel wat inzet en expertise van jou, om je hiervoor te belonen, verdien je afhankelijk van jouw anciënniteit* tussen minimum 5.924 en maximum 8.396 euro bruto (reeds aangepast aan de huidige index, inclusief bovenvermelde toelage, exclusief andere reglementaire toelagen zoals eindejaarpremie). We stellen de zaken graag transparant voor, daarom volgende verduidelijking: jouw loon zal zich netto bevinden tussen minimum 3.231 en maximum 4.365 euro (alleenstaand zonder kind ten laste).

*Het is mogelijk om anciënniteit uit de privé of als zelfstandige mee over te nemen indien het gaat om nuttige en relevante ervaring voor deze functie

Voordelen

 • Het gebouw ligt op wandelafstand van het koninklijke Jubelpark, het rustgevende Leopoldpark en de ‘modern meets authentic’ Europese wijk.
 • Mogelijkheid om te lunchen in de mooie tuin van het gebouw.
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week: starten tussen 7u30 en 9u en stoppen tussen 16u en 17u45.
 • Mogelijkheid om tot maximum twee dagen per maand eventuele overuren in verlof op te nemen.
 • Mogelijkheid tot aansluiten op een voordelig gsm abonnement via het RIZIV.
 • Aangenaam bedrijfsrestaurant met saladbar, warme maaltijden en broodjes tegen democratische prijzen.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Vakantie tussen kerst en nieuw en daar bovenop 26 dagen verlof per jaar.
 • Mogelijkheid om – na ingewerkt te zijn en in functie van de werkverdeling en jouw uurrooster – tot twee dagen per week thuis te werken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.