Arts Expert Medische Ongevallen (m/v) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Jouw missie situeert zich binnen het domein van de medische ongevallen. Meer concreet neem je onderstaande taken op:

 • Analyseren van aanvragen van personen die menen schade te hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg. Je onderwerpt de aanvragen die je ontvangt aan een eerste analyse en spreekt de nodige experten aan voor bijkomende onderzoeken (professoren, zorgverleners,…) . In overleg met de juristen van jouw dienst kom je tot een eindoordeel en giet je jouw bevindingen samen met de bevindingen van de andere experten in een rapport dat verstaanbaar is voor nietartsen. Je verdedigt jouw bevindingen ten opzichte van advocaten en raadgevende artsen zodat de schadevergoedingen terecht komen bij personen die er recht op hebben.
 • Uitvoeren van medische onderzoeken bij personen die menen schade te hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg. Afhankelijk van de aanvraag, voer je zelf bijkomende onderzoeken uit. Vanaf 2016 en afhankelijk van jouw expertise ontvang je vanuit het RIZIV een specifieke opleiding zodat je in staat bent om dit type onderzoeken zo objectief en correct mogelijk uit te voeren.
 • Coördinatie van de expertises die door vakspecialisten worden uitgevoerd in geval van meerdere onderzoeken binnen een bepaalde aanvraag. Je contacteert de nodige vakspecialisten (professoren, zorgverleners,…), staat samen het secretariaat in voor de logistieke ondersteuning en voert – na het verwerven van voldoende expertise hierin – zelf ook medische onderzoeken uit.
 • Raadplegen en interpreteren van wetenschappelijke literatuur bij het vaststellen van terugkerende medische ongevallen. In het kader van preventie, raadpleeg je de relevante wetenschappelijke literatuur en bepaal je in hoeverre de betrokken beroepsgroep(en) best op de hoogte worden gebracht. Zoja, dan stel je een rapport met daarin alle relevante feiten en bezorg je dit aan hen, zodat dit type medische ongeval in de toekomst vermeden kan worden.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21 en je ontvangt een maandelijks verloning alsook een bijkomende maandelijkse toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41625 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Concreet verdien je afhankelijk van jouw anciënniteit* tussen minimum 5.924 en maximum 8.396 euro bruto (reeds aangepast aan de huidige index, inclusief bovenvermelde toelage, exclusief andere reglementaire toelagen zoals eindejaarpremie).

*Het is mogelijk om anciënniteit uit de privé of als zelfstandige mee over te nemen indien het gaat om nuttige en relevante ervaring voor deze functie

Voordelen

 • Het gebouw ligt op wandelafstand van het koninklijke Jubelpark, het rustgevende Leopoldpark en de ‘modern meets authentic’ Europese wijk.
 • Mogelijkheid om te lunchen in de mooie tuin van het gebouw.
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week: starten tussen 7u30 en 9u en stoppen tussen 16u en 17u45.
 • Mogelijkheid om tot maximum twee dagen per maand eventuele overuren in verlof op te nemen.
 • Mogelijkheid tot aansluiten op een voordelig gsm abonnement via het RIZIV.
 • Aangenaam bedrijfsrestaurant met saladbar, warme maaltijden en broodjes tegen democratische prijzen.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Vakantie tussen kerst en nieuw en daar bovenop 26 dagen verlof per jaar.
 • Mogelijkheid om – na ingewerkt te zijn en in functie van de werkverdeling en jouw uurrooster – tot twee dagen per week thuis te werken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.