Arts Expert Medische Evaluatie (m/v) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Als arts expert medische evaluatie werk je binnen het domein van de uitkeringen en meer concreet binnen het beheer van invaliditeit en socio-professionele re-integratie.

Jouw missie is het evalueren van voorstellen tot erkenning van invaliditeit die ziekenfondsen opstellen.

Concreet, vat je individuele dossiers samen en presenteer je deze voor de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit. Indien nodig, onderzoek je de betrokken verzekerde.

Daarnaast treed je op als expert bij betwistingen. Jouw medische expertise leidt tot pertinente adviezen en to-the-point feedback op documenten van de tegenpartij. Je neemt als expert deel aan expertisezittingen en je verdedigt de genomen beslissingen van jouw dienst.
Je dient je af en toe te verplaatsen om verzekerden te onderzoeken en om expertises bij te wonen.

Tijdens jouw dagdagelijkse werkzaamheden, draag je ook bij aan de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger toe en waak je over uniforme standpunten voor de beoordeling van invaliditeit. In dit kader, zoek je medisch-juridische informatie op en verspreid je deze samen met jouw persoonlijke analyse bij jouw collega artsen, administratieve medewerkers en paramedici. Je stelt schriftelijke adviezen op en je neemt deel aan medische raden en werkgroepen.

Je ontwikkelt en onderhoudt jouw expertise door onder andere deel te nemen aan studiedagen en door de professionele literatuur op te volgen.

Afhankelijk van jouw ervaring en jouw interesses, genereer je steekproeven van voorstellen die je met jouw collega’s verder analyseert. De resultaten van deze globale analyses, vertaal je naar algemene tendensen en adviezen zodat de kwaliteit van de voorstellen tot erkenning van invaliditeit ten allen tijde geoptimaliseerd kan worden.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21 en je ontvangt een maandelijks verloning alsook een bijkomende maandelijkse toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk.

Loon
Minimum aanvangswedde: 41625 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Concreet verdien je afhankelijk van jouw anciënniteit* tussen minimum 5.924 en maximum 8.396 euro bruto (reeds aangepast aan de huidige index, inclusief bovenvermelde toelage, exclusief andere reglementaire toelagen zoals eindejaarpremie).

*Het is mogelijk om anciënniteit uit de privé of als zelfstandige mee over te nemen indien het gaat om nuttige en relevante ervaring voor deze functie

Voordelen

 • Het gebouw ligt op wandelafstand van het koninklijke Jubelpark, het rustgevende Leopoldpark en de ‘modern meets authentic’ Europese wijk.
 • Mogelijkheid om te lunchen in de mooie tuin van het gebouw.
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week: starten tussen 7u30 en 9u en stoppen tussen 16u en 17u45.
 • Mogelijkheid om tot maximum twee dagen per maand eventuele overuren in verlof op te nemen.
 • Mogelijkheid tot aansluiten op een voordelig gsm abonnement via het RIZIV.
 • Aangenaam bedrijfsrestaurant met saladbar, warme maaltijden en broodjes tegen democratische prijzen.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Vakantie tussen kerst en nieuw en daar bovenop 26 dagen verlof per jaar.
 • Mogelijkheid om – na ingewerkt te zijn en in functie van de werkverdeling en jouw uurrooster – tot twee dagen per week thuis te werken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.