Arts – Diensthoofd medische kwaliteit (m/v/x)

  • Fulltime
  • Brussel

Website FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN, LEEFMILIEU

Jouw missie bestaat uit het waken over de kwaliteit van de medische onderzoeken in de verschillende expertisedomeinen van Medex: evaluatie lichamelijke schade, Gerechterlijke Geneeskundige Dienst, evaluatie arbeidsgeschiktheid (reintegratie, vervroegde pensionering en ziektecontrole) en de evaluatie van de medische geschiktheid van chauffeurs, schippers en piloten.

Dit zijn je belangrijkste rollen:

Je bent verantwoordelijk voor het medische team bij Medex. Dit team bestaat uit artsen en paramedici en werkt nauw samen met externe artsen :

– Je leidt het tweetalige team van de interne artsen en paramedici en evalueert hen;
– Je volgt de kwaliteit op van het werk van de externe artsen en geeft hen feedback;
– Je stimuleert de samenwerking, uitwisseling, feedback, assertieve en constructieve communicatie tussen paramedici en interne en externe artsen en streeft naar verbondenheid binnen het team;
– Je bewaakt de kwaliteit en de uniformiteit van de genomen beslissingen en de kwaliteit van de motivatie voor deze beslissingen;
– Je stimuleert de ontwikkeling van de expertise binnen jouw dienst en zorgt voor de opvolging en de kwaliteit ervan.

Je neemt actief deel aan de strategie van Medex. Je draagt op innoverende wijze bij aan het ontwikkelen van de visie van Medex en het uitvoeren van zijn missies:

– Je neemt deel aan het opstellen van de strategische doelstellingen van Medex en de operationele doelstellingen van de dienst Medische kwaliteit.
– Je bepaalt doelstellingen voor een uniforme medische kwaliteit zodat alle patiënten een gelijkwaardige medische evaluatie krijgen;
– Je volgt de resultaten op en neemt de nodige initiatieven;
– Je optimaliseert de bestaande procedures en stelt indien nodig nieuwe procedures op.

Je vertegenwoordigt het medische/wetenschappelijke team als referentiepersoon op vlak van medische kwaliteit:

– Je neemt actief deel aan nationale en internationale werkgroepen en overlegorganen;
– Je geeft advies over de expertisedomeinen van Medex om de zichtbaarheid en het imago van Medex te versterken;
– Je valideert het medische luik van de studies over de verschillende expertisedomeinen van Medex .

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.selor.be.