Arts-Adviseur (m/v/x) voor de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken

  • Fulltime
  • België
  • 12 maanden geleden geplaatst

Selor

Je bent Arts-Adviseur en je verstrekt adviezen over aanvragen om machtiging tot verblijf die medische motieven inroepen.