Applicatie- en databeheerder (m/v) voor de FOD Budget en Beheerscontrole

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

De functie vereist dat je zowel functionele kennis opbouwt van de processen die worden ondersteund door de toepassingen, als technische kennis van de modules die deze ondersteuning bieden.

Zo draag je ertoe bij dat de organisatie en je klanten over aangepaste, nuttige en doeltreffende modules beschikken om de databases te voeden met gegevens en om deze gegevens te kunnen exploiteren.

Deze functie houdt verschillende activiteiten in:
Als medewerker in een project, zal je in teamverband, en onder de leiding van de projectverantwoordelijke:

 • meewerken aan de analyse van processen en de behoeften
 • bevragen van, overleggen met, en informeren van gebruikers, interne en externe klanten
 • instaan voor het omzetten van deze behoeften in datamodellen, invoerschermen, rapporteringen onder andere door het programmeren in Visual Basic binnen MS Excel en gebruik te maken van de functionaliteiten die door de gebruikte rapporteringstool worden geboden
 • meewerken aan de uitwerking van de toegangscontroles die door de modules per generiek profiel worden opgezet
 • meewerken aan het testen van deze modules (performantietesten, unitaire testen,integratietesten)
 • deze modules optimaliseren
 • deze modules documenteren en werkinstructies en handleidingen uitwerken
 • cursusmateriaal opmaken voor trainingen en meewerken aan opleiding van gebruikers .

Als beheerder van een toepassing of onderdeel ervan zal je:

 • de operationele diensten van de FOD B&B die de eigenaar zijn van deze modules ondersteunen, bij het gebruik, de optimalisatie en de aanpassingen van de modules, en bij de supervisie van de imputaties door de gebruikers
 • de gebruikers van de modules ondersteunen
 • vragen van interne en externe klanten over de werking van de modules beantwoorden
 • standaarden, consistentie en integratie tussen verschillende modules bewaken
 • verbeteringen aan de modules voorstellen
 • nodige aanpassingen uitwerken en programmeren
 • een snelle en juiste weergave van de gegevens in de databank verzekeren via aangepaste programma’s
 • de module dagelijks beheren: garanderen van de kwaliteit van de gegevens d.m.v. gerichte controles

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • glijdende werkuren
 • 26 dagen betaald verlof per jaar, naast de wettelijke feestdagen en de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Mogelijkheid om per jaar tot 12 dagen recuperatieverlof te nemen (als compensatie van gepresteerde 40-urenweek).
 • gevarieerde functie in een organisatie op mensenmaat
 • mogelijkheid tot telewerken (een dag/week)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart.