APOTHEKER DIENSTHOOFD

 • Fulltime
 • Brussel
 • 1 jaar geleden geplaatst

Iris Ziekenhuizen Zuid

Met de focus gericht op de patiënten en hun behoeften, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid (verspreid over 4 gemeenten in het zuiden van Brussel) en hun 2000 medewerkers, alles in het werk om de ganse bevolking van Brussel en omstreken doelgerichte en kwalitatieve zorgen en een multidisciplinaire aanpak aan te bieden, dit alles met behoud van onze waarde van buurtziekenhuis.

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken voor de apotheek,

een APOTHEKER DIENSTHOOFD (m/v).

 

De persoon belast met deze functie verzekert, in het kader van de huidige wetgeving, een optimaal beheer van de tijdige bevoorrading van de verpleegeenheden en medisch-technische diensten (geneesmiddelen, materiaal en andere producten) teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening en het financieel evenwicht van de apotheek te garanderen.

Deze dienst is verspreid over 2 hoofdcampussen en 1 antenne en is samengesteld uit een team van adjunct hoofdapothekers, ziekenhuisapothekers en klinisch apothekers, apotheekassistenten, administratief assistenten en magazijniers. De staf geniet eveneens ondersteuning van een administratief en logistiek beheerder.

UW FUNCTIE

Naast uw taak van ziekenhuisapotheker bent u belast met:

– Het respect van de regels van de farmacotherapie, het gebruik van steriel medisch materiaal en de regels inzake ziekenhuishygiëne

– De handhaving van de erkenning door toepassing van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet beantwoorden conform het K.B. van 4 maart 1991

– Het operationele beheer met garantie voor

 • een kwalitatief niveau van de prestaties
 • een update en een constante verbetering van de procedures en het inleiden van nieuwe projecten
 • een optimale samenwerking met de verschillende interne en externe actoren
 • de continuïteit van de wachtbeurten (inclusief zijn eigen deelname)
 • onderhandeling met de medisch-farmaceutische firma’s

– Het beheer van de human resources voor het behoud van een gezonde werkomgeving, en de omkadering van en supervisie op

 • de adjunct hoofdapothekers in de uitvoering van hun missies
 • de evaluatieprocedure van het personeel
 • het opstellen van de functiebeschrijvingen en de taakverdeling

– Het financiële en economische beheer (boekhouding, tarificatie, facturatie, begroting, inventaris en diverse analyses) en de attestering van de facturatie

– De leiding en reporting met garantie op

 • goede relaties met externe besturen en partners (RIZIV, FOD, Federaal Agentschap van Geneesmiddelen)
 • transparantie van de prestaties van de apothekers op basis van een gestructureerde maandelijkse reporting, een jaarrapport en door communicatie met de directie
 • het opstellen van de strategie

 

U werkt nauw samen met de directeur van het ziekenhuis en met de verantwoordelijken voor de verschillende aspecten van de zorgactiviteit, inzonderheid met de hoofdgeneesheer, de artsen-diensthoofden, het hoofd van de verpleegkundige, paramedische, administratieve, financiële en technische diensten van het ziekenhuis.

Bij al deze activiteiten wordt u ondersteund door een administratief en logistiek beheerder met wie u nauw samenwerkt.

 

UW PROFIEL

Diploma

–  Master Apotheker

en

–  aanvullende master Ziekenhuisapotheek

en

–  in het bezit van het erkenningsattest van ziekenhuisapotheker afgeleverd door de FOD Volksgezondheid

 

Ervaring

–  Minstens 7 jaar ervaring als ziekenhuisapotheker

–  Ervaring als apotheker diensthoofd is een pluspunt

–  Ervaring teambeheer is een troef

– U bezit actuele kennis over nieuw materiaal, implantaten en nieuwe geneesmiddelen alsmede over de wijzigingen in de farmacologie en de wetgeving

– U bent een uitstekende pedagoog met passie voor teambeheer

– Knopen doorhakken en doelgerichte en efficiënte beslissingen nemen is voor u geen enkel probleem

– Uw zin voor organisatie en het beheer van dringende gevallen en prioriteiten werden bewezen

– U bent een persoon van het terrein met een groot aanpassingsvermogen en actieve luisterbereidheid

– U kent de principes van de Lean

– U beschikt over gevorderde kennis op het vlak van IT (waaronder InfoHos)

– U bezit goede kennis van de tweede landstaal

 

WIJ BIEDEN

– Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving

– Een aangename werksfeer met evenwicht tussen het privé- en beroepsleven

– Een vormingsprogramma gedurende uw volledige loopbaan

– Een voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur met een weddeschaal van de overheidssector en extralegale voordelen:

 • terugbetaling van uw bijdragen aan de orde van apothekers en aan de VZA
 • deelname in de wetenschappelijke kosten bestemd voor de voortgezette vorming van de apothekers
 • voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk
 • maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro
 • tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en fietsvergoeding
 • een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor 10 of 12)
 • 24 dagen wettelijk verlof en 6 extralegale verlofdagen.

 

INTERESSE OM DEEL VAN ONS TEAM UIT TE MAKEN?

Solliciteer voor 15 mei 2016 aan de hand van het formulier online: www.his-izz.be (rubriek werkaanbiedingen).

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Catherine GOLDBERG, Algemeen directeur, via het directiesecretariaat, Raliba RADI, op het nummer 02/739.87.51.