analisten “risicomodellen”

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Nationale Bank van België

Functie

 

 • Hij/zij verwerft een goed inzicht in de modellen voor de waardering en de risicometing die worden gebruikt door de financiële instellingen (Banken en Verzekeringen).

 

 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de beoordeling en de validatie van deze modellen, die berusten op mathematische, statistische of actuariële technieken.

 

 • Hij/zij voert onderhouden (discussies/interviews) en verricht analyses ter plaatse om de hulpmiddelen van het risicobeheer kritisch in vraag te stellen (challengen).

 

 • Hij/zij biedt het hoofd aan de talrijke uitdagingen die voortvloeien uit zijn/haar ruime werkterrein, de methodologische vernieuwingen en de ontwikkelingen van de regelgeving.

 

 

 

Omgeving

 

De kandidaat is werkzaam binnen de dienst Internal Model Supervision, een team dat gespecialiseerd is in de goedkeuring van de interne modellen voor het bepalen van het reglementair kapitaal. Deze modellen worden gebruikt voor het meten van de risico’s en het reglementair of economisch eigen vermogen (marktrisico, kredietrisico, operationeel risico, verzekeringstechnische levens- en niet-levensrisico’s, het risico van natuurrampen, …) en voor de waardering (derivaten en gestructureerde producten, de ‘Best Estimate’ voorzieningen …).

 

Zijn werk bestaat voornamelijk uit de reglementaire goedkeuring van de interne modellen voor Bazel II/III en Solvency II. De kandidaat is actief in een groot aantal financiële instellingen, en vormt zich aldus een beeld van de praktijken van de sector. Dit stelt hem in staat de ondernemingen te vergelijken (benchmarking), bij te dragen aan het bevorderen van « best practices » en aan het uitwerken van beleidsnota’s.

 

Hij werkt tevens in nauwe samenwerking met de multidisciplinaire teams waarvan de opdracht betrekking heeft op alle prudentiële vereisten, dat wil zeggen de financiële, technische, juridische en organisatorische aspecten van de betrokken ondernemingen.

 

Tot slot neemt hij deel aan de internationale reglementaire werkzaamheden met betrekking tot de goedkeuring van de interne modellen.

 

Voor de bancaire modellen worden de activiteiten verricht in het kader van het Single Supervisory Mechanism (Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme), eventueel in samenwerking met internationale teams.

 

De kandidaat zal de gelegenheid krijgen om nieuwe competenties te verwerven aan de hand van gepaste opleidingen.

 

Voorwaarden

 

 • houder zijn van een master burgerlijk ingenieur, fysica, wiskunde, statistiek of actuariaat; of eventueel van een master beheersingenieur of economische wetenschappen aangevuld met een technische specialisatie (actuariaat, statistiek, …)
 • enkele jaren ervaring op het gebied van financiële modellering (bv. met de modellen van Bazel II/III en Solvabiliteit II) vormen een pluspunt
 • een goede kennis van het Engels en van de tweede landstaal
 • zelfstandig kunnen werken, maar ook in teamverband in een

multidisciplinair en internationaal verband

 • analytisch en synthetisch vermogen, en redactionele vaardigheid
 • in staat zijn om complexe materies uit te leggen in een niet-technische taal
 • initiatief kunnen nemen
 • beschikken over een hoog ethisch besef en respect voor vertrouwelijkheid

 

 

 

Zullen in aanmerking worden genomen: de kandidaturen die vergezeld gaan van een CV, een kopie van het/de diploma(‘s) en hun bijlagen (indien mogelijk de lijst van de ECTS-punten).

 

Stel uw kandidatuur uitsluitend via https://jobs.nbb.be

Om te solliciteren gaat u naar https://jobs.nbb.be →