Analist fiscale fraude via het internet (m/v/x)

  • Statutair
  • België
  • 1 jaar geleden geplaatst

Selor

  • Je gebruikt gespecialiseerde zoekmachines om via het internet belastingontduikingrisico’s te identificeren en hiervoor een dossierselectie op te stellen.
  • Je onderzoekt, analyseert en stelt logische verbanden vast op basis van “open source” gegevens betreffende mogelijke belastingontduiking.
  • Je zet deze gegevens om naar bruikbare informatie voor de inspectiediensten die belast zijn met een onderzoek en ter ondersteuning van dataminers bij hun projecten.
  • Je stelt pilootdossiers voor en verzekert een correcte informatiestroom met het oog op kenniscreatie en de ontwikkeling van nieuwe typologieën.
  • Je bouwt en programmeert een datastroom management systeem, dat een snelle, betrouwbare en efficiënte terbeschikkingstelling en consultatie van gegevens mogelijk maakt.
  • Je helpt bij het opstellen van rapporten en complexe analyses van de beschikbare gegevens op het internet om aanbevelingen te doen voor de aanpak van fraude via het internet en e-commerce.
  • Je volgt de ontwikkelingen in je vakgebied om optimaal in te kunnen spelen op nieuwe mogelijkheden.