Agent Industrial Security (m/v) voor het Ministerie van Defensie

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

In het kader van de geclassificeerde programma’s zie je er op toe dat de veiligheidsregels en -procedures binnen de firma’s werkend voor Defensie, NATO, EU …enerzijds en in de militaire middens anderzijds worden toegepast:

 • Je voert controles en raadgevende bezoeken in de firma’s uit
 • Je coördineert de bezoekprocedures in het kader van geclassificeerde programma’s
 • Je past de procedures voor het overmaken van geclassificeerde documenten/materiaal toe
 • Je sensibiliseert/onderricht de veiligheidsofficieren betreffende hun verantwoordleijkhden m.b.t. geclassificeerde contracten
 • I.v.m. uitvoering van werken in militaire middens pas je de veiligheidsprocedure toe
 • Je doet de controle van:
  • de inventarisatie van de geclassificeerde documenten in de firma’s (regelmatige controle m.b.t. het beheer / de boekhouding / de opslag / de vernietiging van geclassificeerde documenten in de firma’s)
  • het beheer van de veiligheidsmachtingen van het personeel van de firma’s (opvolging van deze aanvragen voor veiligheidsmachtigingen voor het personeel van de firma’s)
  • het beheer van het cryptodocumenten en -materiaal in de firma’s (regelmatige controle / de boekhouding / de opslag / de vernietiging van cryptodocumenten en -materiaal in de firma’s)

Je rapporteert rechtstreeks aan de Chef van het Bureel Industriële Veiligheid

Je onderhoudt goede contacten met de nationale Veiligheidsoverheid (NVO), FOD Economie, Staatsveiligheid, Aankoopdienst Defensie, …

Je onderhoudt goede contacten met de veiligheidsofficieren van de firma’s

Je verzekert een goede samenwerking met de diensten “Industriële Veiligheid” van de NAVO lidstaten

Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsonderzoek te ondergaan tot het bekomen van een veiligheidsmachtiging (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Voor de aanvang van de stage of indiensttreding dien je in het bezit te zijn van de veiligheidsmachtiging Nato secret – EU secret – Nationaal Geheim.

Gezien de vele verplaatsingen die je zal moeten doen is het zeer wenselijk om in het bezit te zijn van een rijbewijs B. Voor de verplaatsingen kun je gebruik maken van een dienstwagen.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als  administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal BA1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.027,55  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • een boeiende, stimulerende werkomgeving
 • uitgebreid opleidingsaanbod in militair- en burgermilieu (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • gratis hospitalisatieverzekering en aanzienlijke korting voor gezinsleden
 • mogelijkheden tot gratis geneeskundige zorgen
 • recht op diverse voordelen aangeboden door de sociale dienst (o.a. kinderopvang, vakantiecentra, korting op reizen georganiseerd door touroperator)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • reductiekaart openbaar vervoer (ook te gebruiken buiten het kader van woon-werkverkeer)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikbare sportinfrastructuur
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof + 3 extra dagen van het departement (vrij op te nemen)
 • extra vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, …) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent, moet je geen stage meer doen.
Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsonderzoek te ondergaan tot het bekomen van een veiligheidsmachtiging (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Voor de aanvang van de stage of indiensttreding dien je in het bezit te zijn van de veiligheidsmachtiging Nato secret – EU secret – Nationaal Geheim.