Afdelingshoofd Personen Niveau A1-A3

 • Fulltime
 • Borsbeek
 • 1 jaar geleden geplaatst

Gemeente Borsbeek

Het managementteam van het OCMW en de gemeente Borsbeek zoekt een inspirerende, mensgerichte leidinggevende voor zijn afdeling Personen.

 

Afdelingshoofd Personen

Niveau A1-A3

 

Functie:

Coachend leiding geven en coördineren van de afdeling PERSONEN:

 • Onthaal/frontwerking
 • Dienst Burgerzaken
 • Dienst Vrije Tijd & Welzijn
 • Bibliotheek
 • Dienst Sociale Zaken

 

Positionering in het organogram: Rapporteert aan de secretaris.

Basistaken:

 • Coachend leidinggeven en coördineren van de werking van de dienst/beleidsdomeinen met het oog op een efficiënte en effectieve dienstverlening.
 • Vervangen van de secretaris.
 • Als lid van het managementteam instaan voor de beleidscoördinatie en de geïntegreerde werking van de organisatie.
 • Voorbereiden, plannen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van de strategische en operationele planning zodat de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden.
 • Voorbereiden, coördineren en uitvoeren van projecten en dossiers.
 • Uitvoeren van algemene en overkoepelende leidinggevende taken teneinde een optimale (wissel)werking tussen de verschillende (sub)diensten te waarborgen.
 • Ontwikkelen, (laten) implementeren en opvolgen van interne controleprocedures en kwaliteitsprojecten teneinde doelgerichte en kwaliteitsvolle diensten en producten af te leveren binnen de cluster.
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.
 • Initiëren, ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en instaan voor de vertegenwoordiging van de dienst met het oog op een optimale externe communicatie.
 • Vertegenwoordigen van de diensten bij derden.
 • Opvolging van subsidiemogelijkheden van alle diensten.
 • In samenspraak met de secretaris, verantwoordelijk voor het algemeen klassement en archief van de dienst.

 

Profiel:

Functieniveau: A

Niveau (diploma): Universitair niveau of gelijkgesteld.

Visie ontwikkelen:

 • Kan afstand nemen van dagelijkse problemen.
 • Neemt tijd om vooruit te denken.
 • Overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties.
 • Ziet trends of verbanden met andere situaties of evoluties.
 • Richt zich op de hoofdlijnen en langere termijn.
 • Kan strategieën op een heldere manier voorstellen.

 

Ondernemen:

 • Grijpt opportuniteiten – ziet en exploreert nieuwe kansen vanuit strategisch belang.
 • Onderzoekt behoeften alsook de risico’s en neemt acties om de dienstverlening te optimaliseren.
 • Trekt middelen aan om de kans op slagen te vergroten en toetst voorstellen aan de realiteit.
 • Weet bestaande diensten kenbaar te maken aan het brede publiek.
 • Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande instrumenten.
 • Kan veranderingen initiëren, ondersteunen en begeleiden.
 • Betrekt personen die te maken zullen hebben met de gevolgen van de verandering.

 

Beleidsopvolging en monitoring:

 • Vertaalt het werk in meetbare resultaten en maakt hierover goede afspraken.
 • Verzamelt feiten en cijfers over de vorderingen en de tussentijdse resultaten.
 • Toetst de resultaten aan de verwachtingen.
 • Stuurt het beleid bij op basis van duidelijke gedocumenteerde analyse.

 

Adviseren:

 • Verwerkt informatie en vormt deze om in meerjarenplan, afsprakennota,….
 • Vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen.
 • Houdt rekening met alle relevante aspecten van een dossier.
 • Onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten.
 • Betrekt de juiste personen of instanties bij een dossier.

 

Leidinggeven:

 • Zorgt voor duidelijke formulering van de opdrachten, verwachtingen en rollen van de medewerkers.
 • Volgt op door een gepast begeleidings- en controlesysteem en stuurt bij indien prestaties ondermaats zijn.
 • Staat open voor de vragen van medewerkers en heeft voeling met wat er bij de medewerkers leeft.
 • Komt op voor behoeften en verwachtingen van de medewerkers.
 • Stimuleert medewerkers hun competenties in te zetten en te vergroten.
 • Voorkomt conflicten of helpt ze indien nodig op te lossen.
 • Versterkt de samenhorigheid en de goede sfeer in het team.
 • Leidt het team naar een gezamenlijk resultaat.
 • Past de leiderschapsstijl aan naargelang de situatie.

 

Kennis en ervaring:

 • Kennis algemeen management.
 • Vijf jaar relevante beroepservaring kunnen aantonen.
 • Inzicht in de werking van het OCMW en de gemeente.
 • Kennis van de courante MS-Office toepassingen (Word, Excel, Powerpoint).

Meer informatie aangaande functiebeschrijvingen, aanwervingsvoorwaarden

en selectieprocedure kan je vinden op de website www.borsbeek.be/vacatures of bekomen via jobs@borsbeek.org.

Interesse?

Proactief gemotiveerde masters met enkele jaren ervaring in het aansturen van medewerkers, die voldoening halen uit resultaat- en kwaliteitsgericht werken kunnen hun kandidatuur indienen tot en met 1 mei 2016.

Mail je motivatiebrief, cv en kopie van je diploma naar jobs@borsbeek.org ofwel per post (poststempel geldt als bewijs) naar OCMW Raad, Lucien Hendrickxlei 17, 2150 Borsbeek.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar jobs@borsbeek.org

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook