Adjuncten – Dossierbehandeling (m/v/x) voor Brussel Fiscaliteit

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

U wordt, net zoals elk ander nieuw personeelslid binnen Brussel Fiscaliteit, opgenomen in het VAK-traject.
Dit traject is een opleidingstraject dat gericht is op Vakmanschap. Het heeft als doel de creativiteit en het dynamisme van de medewerkers te verhogen. U krijgt dan ook deze basis mee:

 • Vaardigheden: analysevermogen, werkorganisatie volgens instructies
 • Attitudes: klantgericht, teamgericht, autonoom en nauwgezet
 • Kennis: geautomatiseerd fiscaal systeem, administratieve en fiscale procedures, competentiesfeer

Daarom is het noodzakelijk dat u, als nieuw personeelslid, meedraait in alle interactiekanalen met de belastingplichtigen.
Als fiscaal dossierbeheerder, bent u verantwoordelijk voor het technische en administratieve beheer van de dossiers m.b.t. een specifieke stap/domein in het fiscale proces, waarop standaardprocedures van toepassing zijn.
U draagt bij tot de goede werking van het bestuur en geeft uiting aan de waarden van een kwaliteitsvolle overheidsdienst door de vragen van de gebruikers of de interne diensten vlot te behandelen.
Uw specifieke takenpakket ziet er als volgt uit:

 • U behandelt fiscale dossiers
 • U levert administratieve ondersteuning aan de directie waartoe u behoort; aan de directies; in het bijzonder van de Front en de Back office of aan lopende of nieuwe projecten van het bestuur
 • U beantwoordt brieven en organiseert uw taken zodanig dat de termijnen gerespecteerd worden
 • U beheert de procedures en geldende regelgeving van de verschillende stappen van het fiscaal proces (onder andere: aangiftes, vrijstellingen, herinneringen, bezwaren, terugbetalingen,…) van de administratieve processen of de geldende projectmethode
 • U maakt gebruik van interne en externe gegevensbronnen
 • U laat de nodige onderzoeken uitvoeren
 • U kan in contact treden met de belastingplichtigen
 • U woont de coördinatievergaderingen bij en u volgt de fiscale procedures nauwgezet op
 • U bent bereid om een jobspecifiek trainingsprogramma te volgen

Naast uw hoofdtaak als fiscaal dossierbeheerder, liggen er voor u uitdagingen te wachten in de verschillende projecten die de uitbreiding van de bevoegdheden van Brussel Fiscaliteit in goede banen moeten leiden. Door uw dossierkennis kan van u een bijdrage gevraagd worden.
U oefent activiteiten uit die door een derde worden nagekeken. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de u gegeven instructies om een bepaalde kwantiteit van producten of kwaliteit van diensten te leveren.

Je wordt aangeworven als adjunct (niveau C) met de bijhorende weddeschaal (C101).

Loon

Minimum aanvangswedde: 23527,68 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen
 • maaltijdcheques van een waarde van €7/gepresteerde dag
 • hospitalisatieverzekering
 • tegemoetkoming in het abonnement voor trein en De Lijn/TEC (+/- 60%)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding te verkrijgen(22 cent/km)
 • gratis MIVB abonnement
 • verscheidene sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer
 • buurtcrèche
 • eindejaarspremie
 • aangepaste werkuren
 • 35 verlofdagen per jaar