Adjunct-secretaris in de graad van directeur-generaal van niveau A9 (m/v)

OCMW van Schaarbeek

Het OCMW van Schaarbeek, 2de grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat 750 werknemers tewerkstelt en twee rusthuizen en een budget van 140 miljoen euro beheert, wil de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers voortdurend verbeteren. Daarom zoekt het een:

 

Adjunct-secretaris in de graad van directeur-generaal van niveau A9 (m/v)

 

Art 1. Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.” Naast een algemene bepaling van de organieke wet van 8 juli 1976 vormt deze zin ook de richtlijn, het principe, het fundament van de sociale bijstand en de oorsprong van de OCMW’s.

 

Functie:

 

U bent de rechterarm van de Secretaris van het OCMW van Schaarbeek en u werkt met hem mee aan de ontwikkeling van een strategische en operationele visie die toelaat de grote beleidsassen van het Centrum te realiseren, zoals ze aan het begin van de ambtstermijn gedefinieerd werden door de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 

Opdrachten:

 

 • u maakt deel uit van het directiecomité en staat de Secretaris bij die het volledige OCMW bestuurt
 • u speelt een sleutelrol in het lopende moderniseringsproces van het bestuur via projecten zoals de ontwikkeling van een nieuwe managementcultuur met meer samenwerking en participatie; het digitaliseringsproces; de opvolging van nieuwe projecten …
 • u draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit en de opvolging van de dossiers die aan de verschillende besluitvormende organen van het Centrum voorgelegd worden
 • u ziet erop toe de samenhang tussen de verschillende support- en sociale diensten van het OCMW voortdurend te verbeteren
 • u werkt mee aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de begunstigde burgers

 

Profiel:

 

 • u beschikt over een master/licentie en 10 jaar beroepservaring, bij voorkeur in een openbaar bestuur en idealiter in een OCMW
 • u bent een echte leider die in staat is zijn teams te mobiliseren ten aanzien van de vele uitdagingen waarvoor een groot modern OCMW zoals het onze staat
 • u vindt gemakkelijk uw weg in een complexe institutionele wereld en u bent in staat te beslissen en handelen rekening houdend met de door de Raad aangenomen strategische lijnen
 • u heeft charisma en bent gemakkelijk in de omgang
 • u bent assertief en kunt zowel tolerant zijn als vastberaden optreden
 • u beschikt over een analytische geest en een holistische en multidisciplinaire visie
 • u bent pragmatisch
 • u beheerst de tweede landstaal (in bezit van het Selorbrevet of bereid het te behalen).

 

Kom bij ons werken:

Wij bieden u de voldoening om te werken in een openbare instelling die heel belangrijke sociale opdrachten vervult, een voltijds contract van onbepaalde duur, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit), een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer.

 

Stuur uw cv, motivatiebrief en diploma tegen uiterlijk 11/04/2016 en bij voorkeur per e-mail naar:

grh-hrm@cpas-schaerbeek.be

 

Of per post naar: Mevrouw Dominique DECOUX,

Voorzitster van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Schaarbeek

T.a.v. de Humanresourcesdienst

Vifquinstraat 2 – 1030 Schaarbeek

 

U dient bij uw kandidatuur verplicht de volgende documenten te voegen:

–      een kopie van het voor de aanwerving vereiste diploma of een kopie van het gelijkwaardigheidsattest. Onvolledige kandidaturen zullen NIET behandeld worden.

Informatie: 02/435.50.99

 

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar grh-hrm@cpas-schaerbeek.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook