Adjunct-directeur (m/v) van het Centrum voor cybersecurity België

 • Fulltime
 • België
 • 2 jaar geleden geplaatst

Selor

Job

Je coördineert en beheert vanuit een geïntegreerde aanpak de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid in België, om de strategische en operationele doelstellingen van het centrum op een efficiënte manier te verwezenlijken.

In samenwerking met de directeur superviseer en coördineer je de projecten van het Centrum voor cybersecurity België (CCB):

 • je neemt de rol van projectleider op voor bepaalde projecten
 • je zet de middelen in die nodig zijn voor de realisatie ervan
 • je beheert het budget per project en neemt deel aan de aankoopprocedures (overheidsopdrachten) door de technische clausules op te maken en de offertes te selecteren
 • je beschrijft de verschillende projecten van het centrum (een beschrijving opmaken van de verschillende stappen, de interne en/of externe betrokken partijen, de tijdsplanning etc.)
 • je voert risicoanalyses uit
 • je stelt de ontwikkeling van projecten voor op basis van de door de directeur van het centrum ontwikkelde strategie.

Je ondersteunt de directeur van het centrum als strategische en operationele partner om consistente en coherente beslissingen te nemen in het kader van het beheer van het centrum:

 • je analyseert en behandelt complexe vragen op vraag van de directeur
 • je formuleert voorstellen om de processen en de werking van het centrum te vereenvoudigen en te optimaliseren
 • je staat de directeur bij en vervangt hem eventueel bij onderhandelingsvergaderingen waarbij bijzondere expertise is vereist
 • je leidt het centrum bij afwezigheid van de directeur.

Je verdeelt de projecten van het centrum onder de medewerkers van het Centrum voor cybersecurity:

 • je verdeelt de verantwoordelijkheden onder de medewerkers naargelang hun competentie
 • je werkt een planning uit voor de realisatie van de aanvragen, rekening houdend met de gestelde termijnen, de budgetten, het aantal personen en hun competenties en je past deze planning regelmatig aan in functie van de nieuwe projecten
 • je legt deze planning ter goedkeuring voor aan de directeur van het centrum.

Je zorgt voor de aanzet en de opvolging van de evolutie inzake informaticaveiligheid, teneinde regelmatig verslag uit te kunnen brengen aan de bevoegde instanties.
Job

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een mandaat (5 jaar) als adjunct-directeur van het CCB met weddeschaal NA44. (Het mandaat kan hoogstens 2 maal verlengd worden.)

Loon
Minimum aanvangswedde: 85.414,10 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, met tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar.