Actuaris (m/v) voor de FOD Sociale Zekerheid

  • Statutair
  • Brussel
  • 2 jaar geleden geplaatst

Binnen de Directie Generaal (DG) Zelfstandigen werk je rechtstreeks onder de directeur-generaal. Je hebt een duale rol. Enerzijds volg je het sociaal statuut der zelfstandigen financieel op. Hierbij waak je over de inkomsten en de uitgaven van het stelsel alsook over het financieel evenwicht van het budget. Anderzijds ben je verantwoordelijk voor ramingen, prognoses, impactberekeningen, analyses, adviezen en rapporten voor het geheel van het sociaal statuut der zelfstandigen op korte, middellange en lange termijn.

  • Je verzamelt interne en externe financiële, statistische en actuariële gegevens en parameters om over optimale en geactualiseerde informatie te beschikken. Verder analyseer en interpreteer je deze gegevens om proactief tendensen en potentiële risico’s met een strategische impact op te sporen. Op basis hiervan stel je relevante conclusies op.
  • Je behandelt complexe dossiers die een geavanceerde expertise inzake actuariaat en risicoanalyse vereisen.
  • Je adviseert zowel interne (o.a. collega’s, directeur-generaal) als externe actoren (o.a. bevoegde ministers, beleidscellen, politieke beleidsorganen).
  • Je ontwikkelt interne en externe instrumenten voor metingen en ramingen om een continue verbetering te garanderen en zo de precisie en de efficiëntie van de analyse en de interpretatie van de gegevens te verhogen.
  •  Je neemt initiatieven om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen op het vlak van actuariaat en op het wettelijk en sociaal-economisch niveau.
  • Je werkt nauw samen met de juridische dienst voor het opstellen en aanpassen van de wetteksten en andere met financiële impact inzake sociaal statuut der zelfstandigen.

Meer info over de jobinhoud?
Annik Laurent – Adviseur actuariaat – Coördinator
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 02/528.64.5602/528.64.56
E-mail: annick.laurent@minsoc.fed.be