Accountmanager administratieve geldboeten (m/v/x)

 • Fulltime
 • België

Website FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

Je behandelt zelfstandig en in alle autonomie, conform de beleidsrichtlijnen, dossiers administratieve geldboeten naar aanleiding van inbreuken op de sociale wetgeving, die door inspecteurs worden vastgesteld op het terrein (o.a. zwartwerk, welzijn op het werk, tewerkstelling van studenten zonder contract).Dit zijn jouw voornaamste taken:

 • Je analyseert en beheert de dossiers die aan jou worden toegewezen (o.a. proces verbaal rond de inbreuken).
 • Je raadpleegt de interne databank ‘GINAA’ (Geïntegreerde Informatica Applicaties AG), die je zelf mee helpt aanvullen en bijwerken.
 • Je vraagt bij de werkgever die één of meerdere sociale inbreuk(en) pleegde verweermiddelen op (o.a. zijn versie van de feiten, eventuele verzachtende omstandigheden, overmacht,…). Een werkgever kan deze zowel schriftelijk als mondeling indienen. Als de werkgever de verweermiddelen mondeling wil indienen, maak je een afspraak en noteer je de verklaring van de werkgever of diens vertegenwoordiger.
 • Indien nodig, overleg je met het diensthoofd en/of collega’s of vraag je informatie op bij andere diensten.
 • Na het verzamelen van alle nuttige elementen, stel je een gemotiveerd voorstel van beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete, tot klassering zonder gevolg of tot eenvoudige schuldigverklaring op.
 • Je geeft mondeling of schriftelijk toelichting bij de procedure aan de werkgevers die daarom vragen.
 • Als een werkgever niet akkoord gaat met de beslissing genomen in zijn/haar dossier en beroep aantekent, stel je een eerste ontwerpconclusie op in een beroepsprocedure. Daarvoor werk je samen met de advocaat die de FOD vertegenwoordigt. Als de werkgever een afbetaling vraagt voor de geldboete, stel je een afbetalingsplan op.
 • Je zoekt de toepasselijke wetgeving, rechtspraak en andere relevante informatie op en je volgt de evolutie van eigen en aanverwante regelgeving op.
 • Je neemt deel aan interne vergaderingen die gericht zijn op kennisoverdracht en je werkt mee aan interne verbeterprojecten.

Er wordt een inwerkperiode van 6 maanden voorzien waarbij je wordt begeleid en opgeleid door een ervaren collega. Na deze inwerkperiode en het bereiken van voldoende zelfstandigheid kan, in overleg met het diensthoofd, de mogelijkheid van telewerk overwogen worden. Het beleid rond telewerk (tot 3 dagen per week) maakt het mogelijk om je werk zelf te organiseren. Indien nodig, pleeg je overleg met collega’s.

To apply for this job please visit www.selor.be.