1 Technisch Assistent

Gemeente Sint-Agatha-Berchem

De gemeente en het OCMW van Sint-Agatha-Berchem werven aan (v/m) :

 

1 Technisch Assistent

Gemeente – Openbare Werken – Beplantingen en Openbare netheid

(niv. C1-3) – COD – 38/38u

De volledige functiebeschrijving kan opgevraagd worden op :

http://www.1082berchem.brussels/nl/wij-gemeentebestuur/werken-voor-het-gemeentebestuur/werkaanbiedingen

 

De kandidaturen dienen gericht te worden aan :

Het College van Burgemeester en Schepenen

Koning Albertlaan 33

1082 Sint-Agatha-Berchem

 

met bijlage een sollicitatiebrief, een CV, een afschrift van diploma’s of attesten, een afschrift van identiteitskaart (recto-verso) en een afschrift van een getuigschrift van goed gedrag en zeden.

Of via e-mail op volgend adres: info@1082berchem.irisnet.be