1 ADJUNCT-DIENSTHOOFD VERPLEGING (M/V) – 38 u/week

  • Fulltime
  • Brussel
  • 1 jaar geleden geplaatst

Silva Medical

Site Scheutbos, Rusthuis (Sint-Jans-Molenbeek)
1 ADJUNCT-DIENSTHOOFD VERPLEGING (M/V) – 38 u/week

Doel
Je ziet er (samen met het diensthoofd) op toe dat de verpleegkundige activiteit binnen het team afgestemd is op de strategische visie van het verpleegkundig departement alsook op de maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen.
Je bent in het bijzonder medeverantwoordelijk voor:
– het ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen van het verpleegkundig beleid binnen je equipe in overeenstemming met de strategische visie van de rusthuisafdeling;
– het sturen, begeleiden en evalueren van veranderingsprocessen;
– het uitwerken en aanpassen van procedures en werkmethoden;
– het uitvoeren van wettelijk opgelegde registraties met betrekking tot verpleegkunde;
– het opvolgen, het toepassen van relevante wetgeving en het informeren van de leden van je team hierover.
Je werkt nauw samen met je leidinggevende teneinde over de vereiste personeelsomkadering te beschikken, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak.
Bij afwezigheid van het diensthoofd wordt je in het bijzonder belast met:
– het beheer van de personeelsformatie alsook het adequaat inzetten van personeel door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling;
– het leidinggeven aan de leden van je equipe met het oog op het scheppen van een gunstig arbeidsklimaat dat aanzet tot effectieve samenwerking;
– de begeleiding van nieuwe leden in je team;
– het opvolgen, het ondersteunen, het toezicht en de evaluatie van de leden van je team.
Je staat (samen met het diensthoofd) in voor de organisatie en coördinatie van, het
toezicht op en de evaluatie van de zorgkundige activiteit, binnen je team.
Bij afwezigheid van het diensthoofd ben je verantwoordelijk voor:
– het bepalen van de doelstellingen van je team (in overleg met de leidinggevende) en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen de rusthuisafdeling;
– het aanbieden van een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek;
– het bijsturen van de verpleegkundige zorgorganisatie binnen je team in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg;
– de kwaliteit en de continuïteit van de zorg die door je team wordt verzekerd.
Hiërarchie
Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd.
Profiel
– verpleegkundige A1 met relevante werkervaring van 3jaar of A2 met relevante werkervaring van 5jaar;
– actief tweetalig (Nl-Fr) of bereid om de 2e landstaal te leren binnen afzienbare tijd
– je bent flexibel en werkt in een voltijds regime
– Verantwoordelijkheid kunnen opnemen en een team leiden en motiveren.
Motivatiebrieven vergezeld van een curriculum vitae kunnen gestuurd worden, vóór 28/03/2016, naar Geriatrisch centrum Scheutbos, Mevrouw Marie-Claire Delitte, Gelukkige Grijsheidstraat 1 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Of via mail marie-claire.delitte@silva-medical.be

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar marie-claire.delitte@silva-medical.be

Solliciteer via webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook