In dit Europese land zwem je in het properste water, België scoort middelmatig

Het water van Ayia Napa in Cyprus.
Het water van Ayia Napa in Cyprus. - Foto Unsplash

Het rapport is gebaseerd op de monitoring van 22.276 zwemwaterlocaties in heel Europa in 2020. Deze monitoring omvat zwemwaterlocaties in alle EU-lidstaten plus Albanië en Zwitserland. Twee derde van de zwemwaterlocaties bevindt zich langs de Europese kusten.

Het aandeel «uitstekende» zwemlocaties aan de kust en in het binnenland ligt de afgelopen jaren stabiel rond de 85 procent. In 2020 bedroeg dit aandeel binnen heel Europa 82,8 procent. In 2020 voldeed 93 procent van de gecontroleerde locaties aan de minimale waterkwaliteitsnorm ("aanvaardbaar") en in vijf landen - Cyprus, Oostenrijk, Griekenland, Malta en Kroatië - was op 95 procent of meer van de locaties de kwaliteit van het zwemwater uitstekend.

In het landenklassement prijkt Cyprus bovenaan de lijst, met een score van 100 procent badzones van uitstekende kwaliteit, gevolgd door Oostenrijk (97,7 procent), en Griekenland (97,1 procent). België is een middenmotor met 81,4 procent. In ons land werden 118 zones gecontroleerd.

Daling in slechte waterkwaliteit

«Na vier decennia van maatregelen om verontreiniging te voorkomen en te verminderen, blijft de kwaliteit van de Europese zwemwateren hoog», zegt Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EEA. «De EU-wetgeving ter zake heeft niet alleen bijgedragen tot de verbetering van de algemene kwaliteit, maar zij heeft ook geholpen bij het identificeren van gebieden waar specifieke maatregelen nodig zijn.»

In 2020 is op 296 zwemwaterlocaties in Europa (1,3 procent) een slechte zwemwaterkwaliteit vastgesteld. «Hoewel het aandeel gebieden met een slechte waterkwaliteit sinds 2013 licht is gedaald, blijven er problemen bestaan, met name bij de beoordeling van de bronnen van verontreiniging en de invoering van maatregelen voor geïntegreerd waterbeheer.»

De Europese Commissie is onlangs in het kader van het actieplan om de vervuiling tot nul terug te brengen en in lijn met de biodiversiteitsstrategie begonnen aan een evaluatie van de zwemwaterrichtlijn. Het doel is om te beoordelen of de huidige regels nog geschikt zijn om de volksgezondheid te beschermen en de waterkwaliteit te verbeteren, dan wel of het bestaande kader moet worden verbeterd, met name door rekening te houden met nieuwe parameters. In het kader van dit proces zal de Commissie binnenkort via een online openbare raadpleging met de belanghebbenden overleggen.