"Strijden tegen klimaatverandering is ook strijden voor vrede"

"Strijden tegen klimaatverandering is ook strijden voor vrede"

(Head of CSR & Public Affairs bij BNP Paribas Fortis) denkt dat een bank een rol kan spelen bij het in stand houden van vrede in de wereld, onder meer door zich in te zetten tegen de nefaste effecten van de klimaatverandering.

Sinds 2012 beschikt BNP Paribas over een 'Nood-en ontwikkelingsfonds' dat hulp biedt aan landen die het slachtoffer zijn van natuurrampen. "Bij een humanitaire crisis is de heropbouw van het betrokken land altijd hoogdringend, maar ook zeer moeilijk", zegt Wilfried Remans. "Wij vinden het dan ook noodzakelijk om actief organisaties zoals Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis te steunen door via ons fonds een maximum aan geld in te zamelen (ruim 3 miljoen euro tussen 2012 en 2016, red.)." Om zijn medewerkers wereldwijd aan te moedigen tot solidariteit, verdubbelt BNP Paribas bovendien elke euro die zij daarin beleggen.

"De steeds ernstigere gevolgen van de klimaatverandering hebben een impact op de voedselbevoorrading, de landbouw en de veeteelt", vervolgt Wilfried Remans. "En vooral op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Dat leidt tot toenemende spanningen, vluchtelingenstromen en daaruit voortvloeiende conflicten. De strijd van de bank tegen de klimaatverandering via doelgerichte beleggingen (al ruim 10 miljard euro in hernieuwbare energie), maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten en teams gespecialiseerd in advies op het vlak van duurzame energie, is dus ook een strijd voor vrede."

 Lees het vervolg van het standpunt van Wilfried Remans in dit artikel.