Eerstelijnsadvies voor groene energie

Eerstelijnsadvies voor groene energie

Het is voor een bedrijf echter niet vanzelfsprekend om de regelgeving en overheidsmaatregelen te blijven volgen. Bovendien zijn de technieken om natuurlijke energiebronnen te exploiteren en een betere energie-efficiëntie te realiseren nog altijd heel gespecialiseerd, terwijl de mogelijke winst of besparing soms moeilijk te becijferen valt.

Daarom kunnen bedrijven bij BNP Paribas Fortis een beroep doen op de diensten van de Green Desk. Deze experts in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie bieden eerstelijnsadvies voor groene energieprojecten. Ze bieden concrete begeleiding aan bedrijven die de energie-efficiëntie van hun installaties willen verbeteren, of die voor hun infrastructuur willen overschakelen op de productie van hernieuwbare energie.

Multidisciplinaire benadering

Het aanbod van de Green Desk gaat verder dan het louter financieren van groene projecten. Quentin Nerincx en Pieter Hensen, adviseurs bij de Green Desk: “We bieden onze klanten een beter zicht op alle aspecten van hun project: risico's, rentabiliteit, kosten en baten, waardoor ze kunnen rekenen op een financiering op maat.”

“Om optimaal advies te kunnen verstrekken, is het belangrijk dat een onderneming of een organisatie met een ‘groen' project er ons van bij de planningsfase bij betrekt. Dan krijgen we de kans om de haalbaarheid, de risico's en de rentabiliteit van het project grondig te analyseren en waar nodig een aantal suggesties te doen. Want hoe sterker de business case en hoe beter het project past in de strategische visie van de onderneming of de organisatie, des te groter de slaagkansen van een eventuele financieringsaanvraag. Als een bank een onvolledig dossier krijgt, dat geen rekening houdt met verschillende scenario's of dat niet toelaat om de gebruikte technologie goed te begrijpen, loopt de indiener het risico dat het project wordt afgewezen.”