DOSSIER NUCLEAIR RISICO: “Houd ramen en deuren gesloten”

DOSSIER NUCLEAIR RISICO: “Houd ramen en deuren gesloten”

Paul Pardon - Volksgezondheid

In het noodplan wordt veel aandacht besteed aan onze gezondheid. Maar hoe tasten radioactieve stoffen ons lichaam aan? We vroegen het aan de experten van de FOD Volksgezondheid en Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG): Paul Pardon en Pascal Guilmin.

Wat is het gevaar voor mijn gezondheid bij een nucleair ongeval?

“Bij een nucleair ongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. Afhankelijk van de windrichting verspreiden die stoffen zich via een wolk die over het land trekt. De radioactieve deeltjes die neerdalen, ademen we in en kunnen de kans op kankerontwikkeling na verloop van tijd verhogen.”

Welke stappen moet ik ondernemen om mijn gezondheid te beschermen?

Pascal Guilmin-FAGG

“Het beste dat je kan doen is binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden. Schakel ook ventilatiesystemen uit en dek roosters af. Bescherm je dus zo goed en zo kwaad mogelijk tegen de buitenlucht, zodat je niet in aanraking komt met radioactieve deeltjes. Luister ook aandachtig naar de aanbevelingen van de overheid. In sommige situaties en enkel op uitdrukkelijk advies van de overheid kunnen ook jodiumtabletten helpen.”

Wat is het nut van jodiumtabletten?

“Jodium is een natuurlijke stof die je terugvindt in je omgeving en in je voedsel. Wanneer je het inademt of inslikt, slaat ons lichaam het op in de schildklier om schildklierhormonen aan te maken.

Bij een kernongeval kan er echter radioactief jodium vrijkomen. De schildklier wil dan ook dat radioactieve jodium opslaan. Hierdoor wordt de schildklier bestraalt en neemt het risico op kanker of andere aandoeningen toe.

Door binnen de juiste tijdsspanne, tabletten met stabiel (niet-radioactief) jodium in te nemen, zorg je ervoor dat je schildklier reeds verzadigd is met jodium en wordt de opname van instabiel (radioactief) jodium verhinderd. De tabletten met stabiel jodium beschermen dan je schildklier. Neem dus nooit een jodiumtablet op eigen initiatief, maar wacht het advies van de overheid af.

Jodiumtabletten beschermen enkel tegen radioactief jodium, en niet tegen de andere radioactieve deeltjes die in een nucleaire wolk aanwezig kunnen zijn. Daarom is het ook belangrijk dat je binnen blijft.”

 Wie zou jodiumtabletten in huis moeten halen?

Hoe jonger, hoe groter de kans op schildklierkanker door radioactief jodium. Hoe dichter bij een nucleaire site, hoe groter de mogelijke blootstelling aan radioactief jodium bij een nucleair ongeval.

Daarom raden we de volgende kwetsbare groepen aan om jodiumtabletten af te halen:

  • Inwoners en collectiviteiten (bv. bedrijven, supermarkten) binnen een zone van 20 kilometer rond de nucleaire sites (10 kilometer voor IRE Fleurus)
  • Gezinnen en collectiviteiten (bv. scholen, crèches) met kinderen tot 18 jaar in heel België
  • Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven in heel België. De hogere gevoeligheid voor radioactief jodium is al voor de geboorte van het kind aanwezig.

Niemand mag echter van deze preventieve actie worden uitgesloten. Zo kan een grootvader dus bijvoorbeeld jodiumtabletten ophalen voor kleinkinderen die op bezoek komen. Jodiumtabletten zijn gratis bij je apotheker verkrijgbaar.

TIP

Meteen verwittigd bij een noodsituatie? Registreer je op www.be-alert.be.

Morgen bij Metro

Philippe Houdart van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen geeft uitleg over de mogelijke impact van radioactiviteit op ons voedsel.