4,5 miljard euro voor een duurzame economie in België

4,5 miljard euro voor een duurzame economie in België

"Het opgehaalde bedrag is het op een na hoogste bedrag ter wereld in het kader van een groene obligatie", vertelt Katherine Dior, die bij BNP Paribas Fortis verantwoordelijk is voor de obligatie-emissies. "Deze transactie is een belangrijke primeur voor België.”

Met de obligatie zal de staat projecten financieren rond milieuvriendelijk vervoer, biologische rijkdommen en bodemgebruik, duurzame energie, energie-efficiëntie en de circulaire economie. Een voorbeeld hiervan is de aankoop van 445 nieuwe M7-dubbeldekstreinen, goed voor 50.000 zitplaatsen.

Groene obligaties hebben precies dezelfde kenmerken als klassieke obligaties, op twee verschillen na: de gefinancierde projecten moeten beantwoorden aan de 'Green Bond Principles' - internationaal erkende richtlijnen voor groene obligaties -, en de instantie die de obligaties uitgeeft moet zorgen voor een jaarlijkse rapportering over de toewijzing van het opgehaalde bedrag aan groene projecten, en voor een follow-up van de ecologische impact van die projecten.

Pionier

De voorbije jaren was BNP Paribas Fortis een pionier in de uitwerking van groene obligaties op de Belgische markt. De bank werkte met name aan projecten rond groene financiering voor bedrijven als Aquafin, Renewi (voorheen Shanks) en Cofinimmo. Steunend op die expertise overtuigde ze het Federaal Agentschap van de Schuld om een beroep op haar te doen voor de uitwerking van zijn eerste groene obligatie.

"Zelfs vóór de Belgische staat liet weten dat hij van plan was een groene obligatie uit te geven, hadden wij al diverse groene financieringsmogelijkheden voorgesteld aan het Federaal Agentschap van de Schuld", legt Katherine Dior uit. "Ons marktleiderschap op de Belgische schuldmarkt en onze deskundigheid inzake de structurering van groene financieringsproducten plaatsten ons in een sterke positie om te worden geselecteerd als Structuring Adviser."

Vanaf september 2017 hielpen de betrokken teams het Federaal Agentschap van de Schuld om alle uitgaven van de federale instellingen uit te vlooien. De bedoeling was om projecten te vinden die op basis van hun uitgaven mogelijk konden worden gefinancierd via de groene obligatie. Het is op basis van die analyse, die drie maanden duurde, dat het op te halen bedrag werd vastgelegd.

Op zoek naar investeerders

De bank nam in deze transactie niet alleen de rol van Structuring Adviser, maar ook die van Joint Bookrunner op zich. Daarvoor organiseerde ze in februari een roadshow in verscheidene Europese landen om ‘groene' investeerders te vinden en hen het product voor te stellen.

De 4,5 miljard werd uiteindelijk opgehaald bij ongeveer 150 institutionele beleggers, onder wie fondsenbeheerders, openbare instellingen, pensioenfondsen, de schatkist, verzekeringsmaatschappijen, speculatieve beleggingsfondsen en banken. De verscheidenheid aan profielen en het totale bedrag tonen aan hoe sterk beleggers in dergelijke producten geïnteresseerd zijn.