Zwangere vrouwen slachtoffer van discriminatie

Zwangere vrouwen slachtoffer van discriminatie

Zwangere vrouwen krijgen op de werkvloer maar al te vaak af te rekenen met discriminatie. Zo werd eind vorige maand een ziekenhuis veroordeeld, precies om die reden.

Het slachtoffer begon in 2009 te werken als apothekersassistente in een ziekenhuis. Drie jaar later werd ze ontslagen. De reden? De vrouw was te vaak afwezig door problemen met haar zwangerschap. Samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) trok ze daarom naar de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi.

«De werkneemster had eerder al een kind kort na de geboorte verloren, waarna ze een miskraam kreeg te verwerken. Toen ze haar derde zwangerschap om medische reden moest afbreken, werd ze door haar werkgever ontslagen vlak voor haar terugkeer naar het werk», zegt adjunct-directeur van het Instituut, Liesbet Stevens. De werkgever toonde zich allerminst meevoelend. «De werkgever, die perfect op de hoogte was van de situatie van de vrouw, nam haar de herhaalde afwezigheden kwalijk», klinkt het scherp.

De rechtbank gaf de jonge vrouw gelijk en oordeelde dat het ging om een directe discriminatie op grond van geslacht. De werkgever moet nu een schadevergoeding betalen van zes maanden brutoloon.

Toename klachten

Zwangere vrouwen worden op de werkvloer nog al te vaak geconfronteerd met negatieve reacties en zelfs discriminatie. «Meer dan drie op vier zwangere vrouwen zouden daarmee te maken krijgen», kaart Stevens aan. Zo blijkt uit het jaarverslag van 2013 dat de klachten met betrekking tot discriminatie wegens zwangerschap, bevalling of moederschap de laatste jaren is toegenomen, terwijl de algemene klachten over discriminatie en de klachten in het domein van arbeid gedaald zijn. Zo houdt bijna de helft (44,5%) van alle meldingen verband met zwangerschap of moederschap, tegenover 31% in 2012.

Over meer recente cijfers beschikt het IGVM niet, maar volgens Stevens krijgt het Instituut gemiddeld een melding per week over zwangerschap en discriminatie. Dat is veel, maar slechts het topje van de ijsberg. «Veel vrouwen denken dat het normaal is om anders behandeld te worden als ze zwanger zijn. Ze beseffen niet dat het om discriminatie gaat en kennen hun rechten niet.» Het IGVM pleit er dan ook voor dat vrouwen die zulke problemen ondervinden sneller naar het instituut stappen.