Zwangere vrouwen eten best niet te vaak vis

Zwangere vrouwen eten best niet te vaak vis

De dokters kwamen tot de vaststelling dat moeders in spe die meer dan drie keer per week vis aten, een hoger risico liepen om een zwaarlijvig nageslacht op de wereld te zetten. Het risico is bovendien groter voor meisjes dan voor jongens. De artsen benadrukken dat ze geen oorzakelijk verband kunnen aantonen, maar ze hebben wel een mogelijke uitleg. Volgens hen is een en ander te verklaren door de hogere blootstelling van grote viseters aan bepaalde zware metalen, waaronder kwik. In beperkte mate draagt vis eten bij de tot de ontwikkeling van het brein van de foetus, maar in te grote hoeveelheden (meer dan drie keer per week) is het dus nefast.