Zuhal Demir huldigt in Hasselt satellietkantoor voor ambtenaren in

Zuhal Demir huldigt in Hasselt satellietkantoor voor ambtenaren in

In totaal worden er in vijftien steden in België zo'n satellietkantoren geopend. De overheid wil zich op die manier profileren als aantrekkelijke werkgever en aan andere werkgevers het goede voorbeeld geven. «Dit kan een oplossing zijn voor het steeds drukker wordende verkeer op onze wegen», zegt staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir (foto rechts). «Maar ook bijvoorbeeld alleenstaande moeders kunnen hun werk- en privéleven beter op elkaar afstemmen.»

De satellietkantoren zijn telkens onderdeel van bestaande vestigingen van de federale overheid. In Hasselt kunnen ambtenaren terecht in het Rijksadministratief Centrum van de FOD Financiën. Eén op drie of meer dan 21.000 federale personeelsleden maken al gebruik van thuiswerk. «Maar thuiswerken is niet altijd de ideale oplossing», zegt Jan Mathu (midden) van Regie der Gebouwen. «Zo hebben sommige mensen geen internetverbinding of is het moeilijk om te werken omdat de kinderen thuis zijn. Deze satellietkantoren zijn een alternatief op het thuiswerk.»

Voorlopig zijn de satellietkantoren enkel toegankelijk voor personeel van de Federale Overheidsdiensten Financiën, Mobiliteit, Volksgezondheid en Economie en het Voedselagentschap en de Regie der Gebouwen. Het project wordt na zes maanden geëvalueerd. Er wordt dan bekeken of er meer steden nood hebben aan satellietkantoren.<