Zoveel vrouwen fantaseren over prostituee worden

Zoveel vrouwen fantaseren over prostituee worden

Meer specifiek gaf 37% van de dames toe ooit al eens gefantaseerd te hebben over prostituee worden. Bijna één op de drie (32%) kan zich ook voorstellen dat ze zich ooit écht laat betalen voor een seksuele dienst.

Op de vraag of ze ooit al echt geld hebben ontvangen voor een seksuele 'service' antwoordt  6% 'ja', oftewel 152 vrouwen. Het gaat daarbij om prostitutie (78), porno (44), striptease (44) en/of webcam performance (30).

Zelf betalen

Eén op de tien deelnemers betaalde ooit zélf voor een seksuele service. Het gaat volgens deze 264 vrouwen voornamelijk om porno (40%) en stripteases (40%). 17% van deze 270 vrouwen (= 48 vrouwen) betaalde tevens voor een prostitué(e) en 3% voor een webcam performance.

Grootste fantasieën

1. Seksuele diensten als prostituee aanbieden: 673 vrouwen – 20%

2. In een pornofilm spelen: 449 vrouwen – 13%

3. Betaalde striptease geven: 380 vrouwen – 11%

4. Webcamperformance geven: 275 vrouwen – 8%