Zoveel mensen zijn er nodig voor een kolonie op Mars

Zoveel mensen zijn er nodig voor een kolonie op Mars

Een nieuwe studie beweert dat het minimum aantal kolonisten nodig voor een succesvolle kolonie 110 is. Het is voor het eerst dat wetenschappers een getal plakken op de omvang van een Marskolonie. Professor Jean-Marc Salotti van het Institut National Polytechnique in Bordeaux noemt de deelfactor en de tijd als belangrijkste waarden om rekening mee te houden.

Taakverdeling

Stel je voor dat je die arme Matt Damon bent die na een zandstorm op z'n eentje vast kwam te zitten op Mars. Hij moest alle taken in zijn eentje uitvoeren: water verzamelen, zuurstof genereren en stroom opwekken. Hoewel Matt erin slaagde, kan in realiteit niemand dat allemaal in zijn eentje uitvoeren.

Het voordeel van een grote groep is dat je genoeg capaciteit hebt om alle taken uit te voeren, maar je moet het aanwezige water en zuurstof wel met iedereen delen. Ergens is dus een perfect evenwicht, waarbij iedere kolonist zich kan specialiseren in een bepaalde deeltaak, zodat er zo efficiënt mogelijk geleefd kan worden.

Tijd is de sleutel

Professor Salotti noemt vijf overlevingsdomeinen: management van het ecosysteem, energieproductie, industrie, bouwen en menselijke factoren, zoals onderwijs en sport. Met een ingewikkelde wiskundige vergelijking komt hij tot het optimale aantal mensen. Daarbij speelt de factor tijd een belangrijke rol.

"Het is gebaseerd op de vergelijking tussen de tijd die nodig is om aan alle overlevingsbehoeften te voldoen en de tijd die het mensen kost om de taken uit te voeren", aldus Salotti in zijn conclusie. Het effectieve aantal mensen om deze vergelijking in balans te brengen is 110. Hij benadrukt dat het om een globale schatting gaat met een aantal aannames en onzekerheden.