ZOVEEL bijwerkingen zijn tot dusver gemeld sinds start vaccinatiecampagne in België

ZOVEEL bijwerkingen zijn tot dusver gemeld sinds start vaccinatiecampagne in België

Het gaat om cijfers die gelden tot en met 26 april, toen 2.682.390 Belgen ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen hadden. Er werden 12.337 bijwerkingen gemeld via het online COVID-meldingsformulier. Hiervan werden er 3.726 meldingen in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank Eudravigilance geregistreerd.

Van die bijwerkingen ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. "Dat zijn gekende bijwerkingen die in de bijsluiter zijn beschreven en wijzen op activitatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na een paar dagen", aldus het FAGG.

Meer dan 2400 ernstige bijwerkingen

Bij de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden deze bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl bij het AstraZeneca-vaccin deze vaker werden gemeld bij de eerste dosis.

Het FAGG beschouwt 2.446 meldingen als ernstig, vooral omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten. Zeker 93 meldingen zijn overlijdens, maar het FAGG benadrukt dat er nog geen formeel oorzakelijk verband is vastgesteld met een COVID-vaccin.

Vermoedelijke bijwerkingen

Ten slotte onderstreept het FAGG dat het gaat over vermoedelijke bijwerkingen, dus medische gebeurtenissen die na het gebruik van een vaccin zijn waargenomen, maar die niet noodzakelijk zijn gerelateerd aan of veroorzaakt door het vaccin. Het FAGG vraagt mensen wel om bijwerkingen te blijven melden via www.eenbijwerkingmelden.be.