Zorgwoningen in de lift

Zorgwoningen in de lift

Tussen 2009 en eind 2015 zijn er in Vlaanderen 1.058 zorgwoningen geregistreerd. In een zorgwoning of kangoeroewoning wordt een extra woongelegenheid gecreëerd zodat ouderen of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Het aantal zorgwoningen dat jaarlijks wordt gemeld, zit ook in stijgende lijn. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) uit een parlementaire vraag aan Vlaams minister Joke Schauvliege. In de meeste gevallen worden zorgwoningen gemaakt voor het laten inwonen van de ouders of een zorgbehoevende en eventuele partner. Het totale aantal zorgwoningen blijft misschien nog beperkt, maar sinds de mogelijkheid werd ingevoerd in 2009 zit het fenomeen wel in de lift. In 2009 ging het nog om 9 geregistreerde woningen. Dat aantal steeg naar 168 in 2012 en tot zo'n 250 in 2014 en 2015. Omdat het enkel gaat om het aantal gemelde zorgwoningen ligt het werkelijke aantal wellicht hoger.

De meeste zorgwoningen worden gemeld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant met respectievelijk 313 en 359 woningen tussen 2009 en eind 2015. Vooral in West-Vlaanderen blijven de cijfers een pak lager (55). Parlementslid Katrien Schryvers verwacht dat het aantal zorgwoningen verder zal toenemen, onder meer door de beslissing van minister Schauvliege om de regels rond zorgwonen te versoepelen.

Schryvers: "Dankzij deze formule van wonen kunnen ouderen of zorgbehoevenden langer op redelijk zelfstandige basis in de eigen omgeving blijven wonen. Indien zorg of bijstand nodig is, kan die snel worden aangereikt door de bewoners van de andere wooneenheid in hetzelfde huis. Zo past het concept van zorgwonen perfect in de idee van vermaatschappelijking van zorg."

bron: Belga