"Zorgverleners krijgen te maken met zware pesterijen"

"Zorgverleners krijgen te maken met zware pesterijen"

In De Standaard worden enkele pijnlijke gevallen beschreven. Zo werd aan een hulpverlener gevraagd om haar auto niet in de buurt van haar woning te parkeren. Een verpleger werd verplicht om handschoenen te dragen om zijn gebouw binnen te gaan én werd gevraagd of hij de trappenhal wilde schoonmaken. Andere zorgverleners werden al onder druk gezet om zo snel mogelijk te verhuizen, één zorgverlener werd zelfs uit een cohousingproject gezet. Hallucinante taferelen.

Angst regeert

“Ik ben persoonlijk flink geschrokken”, zegt Els Keytsman, de Nederlandstalige directeur van Unia, aan de krant. “Ik begrijp dat mensen bezorgd zijn. De angst regeert, en ik begrijp waar ze vandaan komt. Als je dag in, dag uit op het nieuws hoort dat het personeel in de woonzorgcentra niet genoeg beschermend materiaal heeft, dan krijg je schrik dat de zorgkundige die naast jou woont, besmet is. Daar moet dringend iets aan worden gedaan, zodat die angst kan worden weggenomen.”

“Maar in deze tijden moeten we ook solidair zijn, zeker met zorgverleners. Zij zijn de eersten om zo vaak hun handen te wassen en zich goed te beschermen”, aldus Keytsman.

Brief

Zelf heeft Unia nog geen klachten ontvangen, “daarvoor hebben de zorgverleners nu geen tijd. Maar we hebben via andere kanalen echo's opgevangen. Die verhalen zijn echt gebeurd en we vinden ze te frappant om er niet op te reageren.”

“We hebben al actie ondernomen. We willen dit juridisch niet verder op de spits drijven, maar we hebben een brief gestuurd naar de huurders- en verhuurdersbonden om hen aan de antidiscriminatiewetgeving te herinneren. Die geldt ook in deze tijden.”