Zorgnet-Icuro vraagt versoepeling personeelsnorm voor ouderenzorg

Door de krapte op de arbeidsmarkt vinden woonzorgcentra onvoldoende zorgmedewerkers. Om het nijpende tekort op te vangen en de bewoners kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden, vraagt Zorgnet-Icuro om op korte termijn tijdelijk de personeelsnorm te versoepelen. "Op die manier kan ook ander personeel dan verpleegkundigen en zorgkundigen worden ingeschakeld voor de zorg van ouderen", zegt de zorgkoepel. De bacheloropleiding verpleegkunde is verlengd van drie naar vier jaar. Daardoor studeren er dit schooljaar nauwelijks bachelors verpleegkunde af. "Vooral woonzorgcentra hebben het moeilijk om hun vacatures in te vullen en zorgmedewerkers met de juiste kwalificaties te vinden volgens de strikte wettelijke vereisten", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. "Tegelijk stellen we vast dat de bewoners van de woonzorgcentra net meer zorg nodig hebben. Bewoners zijn nu gemiddeld 10 procent meer zorgbehoevend dan 10 jaar geleden."

Vandaag laat de wet toe dat tot 30 procent van de verplichte personeelsnorm verpleging kan worden ingevuld door bijvoorbeeld paramedici of zorgkundigen. "Ons voorstel is om de komende drie jaar tot 50 procent van die norm te gaan. Voorwaarde is wel dat dag en nacht de aanwezigheid van een verpleegkundige is gegarandeerd", vraagt de zorgkoepel. "Ook moeten voorzieningen die onvoldoende zorgpersoneel vinden volgens de strikte wettelijke bepalingen andere kwalificaties in dienst kunnen nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om woonbegeleiders, muziektherapeuten, een mantelzorger met tien jaar ervaring of een Syrische arts die zijn artsendiploma niet gelijkgesteld krijgt. We stellen voor dat zij tot 5 procent van de totale norm aan zorgpersoneel kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de bewoners en hun collega's in de zorg."

Zorgnet-Icuro legde de voorstellen op tafel bij zowel Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen als bij de vakbonden. "We hopen op een snelle beslissing om aan dit urgent probleem te verhelpen", beklemtoont de zorgkoepel.

bron: Belga