Zomerbaby's worden groter en gezonder

Zomerbaby's worden groter en gezonder

Voor het onderzoek zijn de gegevens van 450.000 Britten geraadpleegd. Onder meer de geboortemaand, het geboortegewicht, de start van de puberteit en de volwassen lengte was bekend. Uit een analyse blijkt dat baby's die in de maanden juni, juli en augustus geboren zijn iets zwaarder waren bij de geboorte dan winterbaby's. Daarnaast werden de zomerkindjes ook langer als volwassenen.

Bij de zomermeisjes begon de puberteit gemiddeld later. Volgens de onderzoekers is dat een indicatie voor een betere gezondheid op volwassen leeftijd.

Zonlicht

Het is nog onduidelijk welke mechanismen deze verschillen veroorzaken. Een mogelijke verklaring is dat vrouwen tijdens de zwangerschap meer zonlicht zien. Daardoor worden er hogere hoeveelheden vitamine D doorgegeven aan het ongeboren kind. "Onze resultaten laten zien dat de geboortemaand een meetbaar effect heeft op de ontwikkeling en gezondheid van mensen", aldus de hoofdonderzoeker. "Maar er is meer werk nodig om de exacte redenen te achterhalen."

In voorgaande onderzoeken werd al aangetoond dan kinderen die in de herfst of winter hun verjaardag vieren, vaker voedselallergieën ontwikkelen op latere leeftijd. Ook hebben mensen die in de herfst geboren zijn vaker astma.