Zomerakkoord Vlaamse regering - Vlaamse regering schroeft te hoge bestuursvergoedingen terug

In de 10 procent entiteiten van de Vlaamse overheid waar de bestuursvergoedingen hoger liggen dan normaal zullen die vergoedingen verlaagd worden. De Vlaamse regering past daarvoor een aantal besluiten aan. Dat heeft de regering beslist op voorstel van minister-president Geert Bourgeois. Oppositiepartij Groen pakte in april 2017 uit met cijfers over vergoedingen bij de leden van de raad van bestuur van Vlaamse agentschappen en autonome instellingen. Sommige vergoedingen zouden daarbij oplopen tot 29.000 euro bruto per jaar. Groen-fractieleider Björn Rzoska had toen forse kritiek op regeringspartij N-VA. Minister-president Geert Bourgeois reageerde 'not amused'. Hij verweet Groen "platte antipolitiek", maar kondigde toen wel een onafhankelijke studie aan.

Uit die onafhankelijke studie, uitgevoerd door Hudson, bleek eerder al dat er eigenlijk geen groot probleem is met de bestuursvergoedingen in de organisaties van de Vlaamse overheid. Bij iets minder dan 90 procent van de Vlaamse entiteiten was er geen probleem met de toegekende vergoedingen. Zo liggen de vergoedingen vaak lager dan bij andere overheden en gemiddeld zelfs de helft lager dan in de private sector.

Slechts in iets meer dan 10 procent van de Vlaamse entiteiten zijn er vergoedingen die hoger liggen dan wat het rapport aanbeveelt. Voor die entiteiten kwam de Vlaamse regering overeen dat iedere Vlaamse minister de nodige initiatieven zou nemen om de vergoedingen te verminderen tot het aanbevolen niveau. Een voorbeeld: de gemeenschapsafgevaardigde bij de VRT kreeg tot nog toe een vergoeding van maximaal 13.000 euro per jaar. Dat wordt in 2019 gehalveerd naar maximum 6.500 euro per jaar.

De regering past daarvoor nu een aantal besluiten aan. Die gaan nog voor advies naar de Raad van State.

bron: Belga