Zomerakkoord Vlaamse regering - Vlaamse Confederatie Bouw vraagt prioriteit voor degelijk mobiliteitsplan

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) reageert positief op de goedkeuring van het instrumentendecreet als basis voor de verdere uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), maar wijst op de steeds toenemende mobiliteitsproblemen. "De Vlaamse regering zal hier volop op moeten inzetten om het steeds groter wordende fileprobleem aan te pakken en op te lossen", waarschuwt de VCB. "Gezien het BRV inzet op het afremmen van bebouwing en op het verdichten op goed gelegen locaties, is het essentieel dat men voorziet in een volwaardige schadevergoeding. Met de goedkeuring van het instrumentendecreet wordt deze schadeloosstelling op basis van de teksten die ons gekend zijn beter gegarandeerd", klinkt het.

Minder enthousiast is de VCB over de nieuwe heffing op het ruimtelijk rendement. "De overheid zal in elk geval moeten beseffen dat deze meerwaardeheffing niet enkel professionele bouwers zal treffen, maar ook particulieren die hun woning wensen te verkopen. Aangezien de heffing wordt aangerekend bij de verkoop van een pand, zal de particuliere verkoper met deze te betalen meerwaardeheffing rekening moeten houden. Ook dit brengt de betaalbaarheid van woningen ernstig in het gedrang."

De VCB benadrukt dat de Vlaamse regering prioritair moet inzetten op het ontwikkelen van een gedegen mobiliteitsplan. "De strategische visie, als onderdeel van het BRV, omvat geen duidelijke visie op mobiliteit en goederenvervoer, waardoor de fileproblematiek zal blijven toenemen. Er is broodnodig behoefte aan bijkomende plannen en investeringen in mobiliteitsinfrastructuur. Willen we onze economie draaiende houden, zal hier volop moeten worden ingezet. Het BRV mag deze investeringen niet nodeloos afremmen", stelt de VCB.

bron: Belga