Zo wil de Belg kerst vieren: angst regeert boven familie

Zo wil de Belg kerst vieren: angst regeert boven familie

In de nieuwe Motivatiebarometer van de UGent kregen 5.690 Belgen de keuze uit vier kerstscenario's: een behoud van de huidige situatie met één knuffelcontact, twee extra genodigden, vier extra genodigden of carte blanche. De respondenten moesten hun keuze ook verduidelijken met enkele bijkomstige vragen die de psychologische voor- en nadelen in kaart brachten.

Uit de resultaten blijkt dat zo'n 35% van de Belgen het scenario met vier extra bezoekers verkiest. Iets minder (30%) wilt het behoud van de huidige situatie met één knuffelcontact, en ongeveer een kwart (27%) verkiest twee bezoekers. Opvallend is dat slechts 8% staat te springen voor een scenario waarin ze carte blanche krijgen. Dat komt omdat de psychologische nadelen, met name de zorgen om verspreiding van het coronavirus, bij de meesten harden doorwegen dan de voordelen van meer autonomie en verbondenheid.

Twee bezoekers meest winstgevend

Uit de barometer blijkt dus dat de meeste Belgen plichtbewust de kerstperiode ingaan. Bij een groot familiefeest maken ze zich zorgen om zelf besmet te worden, om anderen te besmetten of om een oncontroleerbare situatie in de hand te werken. Zo'n 66% van de Belgen zou dan ook niet van de maximale vrijheid profiteren als de overheid het toch toelaat.

Hoewel jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) ten opzichte van andere leeftijdsgroepen meer heil zien in vier bezoekers en carte blanche, wil ook slechts de helft van hen zich nog aan dat laatste scenario houden. Voor de drie andere scenario's is de gemiddelde Belg wel heel gemotiveerd om zich aan de beperkingen van één knuffelcontact, twee of vier bezoekers te houden (respectievelijk 63, 62 en 62%).

De situatie met twee bezoekers levert echter de beste psychologische balans op. Daarbij zijn de voordelen van meer autonomie, verbondenheid en plezier groter dan wanneer de huidige maatregelen worden aangehouden, terwijl de zorgen kleiner zijn dan wanneer meer versoepelingen worden toegestaan. De grootste psychologische winst wordt dus geboekt wanneer we twee extra bezoekers kunnen uitnodigen, concluderen de onderzoekers.

Het Overlegcomité zal zich vrijdag onder andere buigen over hoeveel bezoekers we met kerst over de vloer zullen mogen krijgen.