Zingen snoert huilende baby's de mond

Zingen snoert huilende baby's de mond

Wat is de meest efficiënte manier om een huilende baby stil te krijgen? Om die vraag te beantwoorden voerden onderzoekers van de universiteit van Montreal in Canada een experiment uit waaraan dertig zuigelingen tussen zes en negen maanden oud deelnamen. Ze werden willekeurig onderverdeeld in drie groepen: een groep kreeg 'baby'-praat te horen, een andere 'volwassenen'-praat en op een derde groep werd Turkse muziek losgelaten.

De muziek bleek twee keer zo doeltreffend om de baby's te kalmeren: ze bleven gemiddeld negen minuten kalm alvorens opnieuw in tranen uit te barsten, terwijl de baby's die gepraat te horen kregen maar half zo lang rustig bleven.

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten van hun experiment interessant omdat moeders in het Westen de neiging hebben om tegen hun kinderen te praten, eerder dan te zingen. "Onze bevindingen duiden op het intrinsieke belang van muziek, en dan vooral kinderliedjes, die onze voorliefde voor eenvoud en herhaling aanspreken", klinkt het.