Zijn vleesvervangers ongezond?

Zijn vleesvervangers ongezond?

Steeds meer mensen laten vlees links liggen. Zeker tijdens de jaarlijkse vastencampagne Dagen Zonder Vlees. Net omdat vegetariërs het imago van geitenwollen sokken van zich af konden schudden, is het aanbod burgers, worsten, balletjes, schnitzels en andere vleesanalternatieven niet meer te overzien. Maar even divers als het aanbod, is de samenstelling van die producten, zegt Eos.

Het tijdschrift verzamelde informatie over de samenstelling van ruim 240 vleesvervangers en kwam tot de volgende vaststellingen. Wat het vetgehalte betreft, bevat een vleesvervanger idealiter niet meer dan 10 gram vet per 100 gram. Toch blijkt ongeveer de helft van de onderzochte producten meer te bevatten. De norm voor zout - maximaal 100 milligram natrium per 100 gram - wordt maar door vier producten gehaald. En ongeveer een kwart van de producten in de veggiewijzer haalt de streefwaarde voor eiwitgehalte van de voedingsdriehoek niet.

Vegetariërs en flexitariërs die door de bomen het bos niet meer zien, kunnen daarom terecht bij de veggiewijzer van Eos. Die zit vanaf morgen gratis bij het maandblad.