Zijn steden klaar voor slim energiebeheer?

Zijn steden klaar voor slim energiebeheer?

Het energieverbruik neemt alsmaar toe, deels wegens de toename van het aantal elektrische wagens. Steden zijn de grote slokkoppen met maar liefst drie vierde van de wereldwijde elektriciteitsbehoeften. Tegelijk groeit het aantal mensen dat in een stad woont zienderogen. Tegen 2050 zal het grootste deel van de bevolking in steden wonen. Het is dus vijf voor twaalf om het energieverbruik dankzij slimme technologie en meters in kaart te brengen. Dat kan tot forse besparingen leiden voor gezinnen en de overheid. Europa wil dat over vier jaar maar  liefst 200 miljoen intelligente meters geplaatst worden voor elektriciteit en voor gas.

De inbreng van burgers en overheid (crowdsourcing) bij het verzamelen van gegevens is bijzonder belangrijk. Zo werkt Singapore aan kaarten waarbij je per gebouw precies kan zien wat het energieverbuik is door het gewoon aan te klikken met je computermuis. Ook in de stad Rotterdam meten ze al het energieverbruik per wijk. Als dat verschilt van andere woonomgevingen kan men ingrijpen en maatregelen nemen. In Spanje hebben acht steden tot 64% kunnen besparen op het energieverbruik dankzij slimme straatverlichting. Ook in ons land, zoals in Antwerpen, starten er experimenten op. Het zijn slechts enkele voorbeelden die tijdens de CrowdSourcing Week Europe conferentie in Brussel aan bod komen.

 

crowdsourcingweek.com