Ziehier de keuken van de toekomst

Ziehier de keuken van de toekomst

IKEA vroeg designbureau IDEO en studenten van de universiteiten van Eindhoven en Lund om de keuken van het jaar 2025 uit te werken. Het resultaat is momenteel te zien op de Wereldtentoonstelling in Milaan. “Het was cruciaal om het plezier en de creativiteit van de keuken te behouden. Het risico was dat het erg steriel zou aanvoelen met al die technologie, maar we wilden de ‘tech' bewust op de achtergrond houden”, zegt Gerry Dufresne, keukenmanager van IKEA.

Ingebouwde camera

Opmerkelijk is de multifunctionele tafel. Je kan erop werken, koken en eten. In de tafel zijn inductievuren ingebouwd die zelf niet warm worden, maar wel kookpotten verwarmen. Als je een stuk groente of vlees op tafel legt, wordt dat gescand door een ingebouwde camera die vervolgens mogelijke recepten voorstelt. Op die manier willen de ontwikkelaars vermijden dat mensen al te vaak etensrestjes weggooien (foto onder).

Om dezelfde reden worden die restjes niet langer verborgen in een grote koelkast. Alle ingrediënten staan in doorzichtige koeldozen op een schap (foto onder), goed zichtbaar voor iedereen. Het recycleerbaar afval wordt –eveneens in het kader van duurzaamheid- ter plaatse platgedrukt, vacuüm verpakt en gelabeld.

De gootsteen kan je naar links of rechts kantelen om herbruikbaar water te scheiden van water dat geen dienst meer kan doen (foto onder). Het herbruikbaar water wordt vervolgens gefilterd en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de afwas te doen. De keuken van de toekomst wil mensen vooral bewust laten omgaan met hun eten en afval, in een tijd waarin voeding duurder wordt en grondstoffen steeds schaarser.