Zeventien positieve adviezen over verbruiksruimtes en verstrekking heroïne op voorschrift

Zeventien positieve adviezen over verbruiksruimtes en verstrekking heroïne op voorschrift

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft zeventien positieve adviezen van experten ontvangen over het PS-wetsvoorstel om de verstrekking van heroïne op voorschrift en de inrichting van gecontroleerde verbruiksruimtes mogelijk te maken. De tekst zal niet meteen groen licht krijgen. De meerderheid zit er niet op te wachten, maar ook binnen de oppositie is er kritiek. De bevoegde Kamercommissie moet advies uitbrengen aan de commissie Justitie over het wetsvoorstel van Luiks burgemeester Willy Demeyer. Woensdag lukte dat niet. De voorstanders van een wetswijziging zijn immers in de minderheid. Van de negentien adviezen die van experten binnenkwamen, bleken er zeventien positief. Een advies van een Antwerpse arts van N-VA-signatuur was negatief terwijl criminoloog Brice De Ruyver zich niet wilde uitspreken.

Een vertegenwoordiger van minister van Volksgezondheid Maggie De Block verwoordde het standpunt dat de interministeriële conferentie had ingenomen. Dat kwam er op neer dat andere maatregelen mogelijk zijn alvorens over te gaan tot een "drastische" beslissing als verbruiksruimtes toelaten. De administratie Wetenschapsbeleid (Belspo) werd om een advies gevraagd.

Op de meerderheidsbanken onderwierp Damien Thiery (MR) de indieners van de tekst aan een rist vragen. Bij CD&V noemde Els Van Hoof (CD&V) het voorstel "prematuur" en "kostelijk", terwijl Catherine Fonck van oppositiepartij cdH de auteurs eveneens een pak vragen voorschotelde. Enkel Ecolo schaarde zich aan de zijde van de Franstaligde socialisten.

Commissievoorzitster Muriel Gerkens zet het onderwerp binnen drie weken opnieuw op de agenda. De verschillende fracties moeten zich uitspreken over eventuele hoorzittingen of bezoeken aan landen waar met de praktijk wordt geëxperimenteerd.

bron: Belga