Zelfstandigen hebben recht op acht gratis sessies bij psycholoog

Zelfstandigen hebben recht op acht gratis sessies bij psycholoog

De terugbetaling van sessies bij een psycholoog aan zelfstandigen was één van de voorstellen van de Taskforce Kwetsbare Groepen. Bedoeling van de maatregel is om de getroffen zelfstandigen extra te ondersteunen met geestelijke gezondheidszorg.

Cruciaal

Concreet zullen alle zelfstandigen, die door de crisis getroffen worden, in 2021 8 sessies met een klinisch psycholoog worden terugbetaald. De regering trekt daarvoor een budget van 11 miljoen euro uit. Minister Clarinval spreekt van een "cruciale maatregel". "Naast de economische steun die we proberen te bieden, mogen we het psychologische aspect van de situatie niet verwaarlozen. De omvang en de duur van deze crisis zijn ongekend. De stress die het veroorzaakt, met name voor degenen wier levenswerk in gevaar komt, is enorm. Het heeft een impact op iedereen, zelfs op de meest mentaal weerbare mensen", zegt de MR-minister. Hij moedigt de zelfstandigen ook aan gebruik te maken van de maatregel.