Woning van mensen zonder papieren binnendringen enkel met rechterlijk mandaat, zegt Geens

Woning van mensen zonder papieren binnendringen enkel met rechterlijk mandaat, zegt Geens

Politiemensen mogen niet zomaar een woning binnendringen bij mensen zonder papieren zonder rechterlijke toestemming of toestemming. Dat preciseert minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vanavond. Hij reageert daarmee op uitspraken die zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) eerder in de Kamer had gedaan. Het was Kamerlid Hendrik Vuye, die vorige week opstapte bij N-VA, die zijn gewezen partijgenoot aan de tand voelde over zijn uitspraken dat de politie zonder huiszoekingsbevel de woning van mensen zonder papieren mag binnendringen. De redenering van Jambon is dat het om een voortdurend misdrijf zou gaan, waardoor de heterdaadsprocedure zou gelden.

Toen Vuye nog lid was van N-VA, had hij al enkele partijgenoten tegen de schenen getrapt door hun voorstellen publiekelijk terug te fluiten wegens ongrondwettelijk. Toen gebeurde dat in de media. Nu trekt hij die lijn als onafhankelijk Kamerlid door in het parlement. "De Jambon-doctrine klopt niet. Ik denk niet dat u weet wat betrapping op heterdaad precies betekent", aldus Vuye, die applaus kreeg van socialisten en groenen.

Minister Jambon verdedigde zich met de stelling dat het om een interpretatie gaat van de juridische diensten van de federale politie. Hij beloofde contact op te nemen met zijn collega van Justitie Geens om "deze praktijk die al vele jaren wordt toegepast" juridisch uit te klaren.

Die preciseert intussen in een mededeling dat de heterdaadsprocedure niet automatisch van toepassing is op ieder voortgezet misdrijf, zoals het illegaal verblijf op ons grondgebied. "De heterdaad moet immers aan het betreden van de woning voorafgaan, en niet pas ontstaan na het betreden van de woning. Dit zou immers de regels inzake de huiszoeking onder rechterlijk mandaat en derhalve de bescherming van de woonst volledig uithollen", aldus Geens.

Hij legt uit dat enkel van de onschendbaarheid van de woning kan worden afgeweken in de door de wet bepaalde gevallen, zoals bij ernstig en nakend gevaar. Een effectieve huiszoeking om het misdrijf vast te stellen vergt daarom steeds een machtiging door een autoriteit met rechterlijke bevoegdheid.

Indien dat opportuun lijkt, zou in de Vreemdelingenwet een meer soepele procedure kunnen worden ingeschreven, maar steeds omkleed met de nodige rechtswaarborgen, aldus nog Geens. Hij brengt evenwel begrip op voor de moeilijkheden voor politiediensten om mensen met illegaal verblijf in ons land op te pakken en effectief uit te wijzen, zeker wanneer zij zich permanent verschansen in de beschermde context van de woning.

Eerder had ook Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) gesteld dat de lezing van Jambon niet correct is en bovendien de Grondwet schendt. "Het uitwijsbeleid is het cruciale sluitstuk van ons asielbeleid, maar moet wel volgens de regels van de rechtsstaat gebeur en", luidde het.

bron: Belga