Wol en zijde slecht voor het milieu

Wol en zijde slecht voor het milieu

Milieu Centraal, een Nederlandse organisatie die mensen bewust wil laten omgaan met energie en milieu, maakte een vergelijking tussen verschillende kledingmaterialen. Hiervoor werd het gehele productieproces bestudeerd, want al deze processen hebben impact op het milieu volgens Kirsten Palland van Milieu Centraal. Tijdens het onderzoek werd onder meer gekeken naar de hoeveelheid land en water die nodig is voor de productie van de materialen, welke impact die productie op klimaatverandering heeft en hoe diervriendelijk de productie is.

Zo worden er verschillende bestrijdingsmiddelen gebruikt en grote hoeveelheden water en energie om kledingmaterialen te vervaardigen. De verschillen tussen de stoffen zijn erg klein. Wol en zijde vormen hierop uitzonderingen. Schapen, de producenten van wol, hebben veel land nodig om te grazen. Bovendien laten de dieren boeren en winden waardoor het broeikasgas methaan vrijkomt. Ook zijde is geen goede keuze wat kleding betreft. Het productieproces is heel inefficiënt en dieronvriendelijk. De zijde-producenten, rupsen, worden namelijk levend gekookt.

Gerecycled katoen komt als meest milieuvriendelijke winnaar uit de bus. Maar niet enkel het materiaal van je kleding is van belang, ook de manier waarop je er mee omgaat. Milieu Centraal raadt daarom aan om te opteren voor slow fashion, de tegenhanger van fast fashion. Bij slow fashion is het de uitdaging om tijdloze kleding met een hoge kwaliteit te ‘scoren' die bij voorkeur ook nog eens gemaakt is van milieuvriendelijke materialen. Fast fashion daarentegen draagt door de lage prijzen en snelle productie bij aan verspilling, meer afval en oneerlijke productie.

Foto Pixabay